BİRİNCİ FAİDE
EBU’L KASIM ES SUBKİ RAHİMEHULLAH ED DÜRRÜL MUNAZZAM Fİ’L MEVLİDİ’L MUAZZAM adlı eserinde peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmişdir.

’her kim ..

’RUHLAR ARASINDA MUHAMMED S.A.V İN RUHU ŞERİFİNE..

CESEDLER ARASINDA MUHAMMED S.A.V IN CESED-İ ŞEREFİNE..

KABİRLER ARASINDA MUHAMMED S.A.V KABRİ ŞERİFİNE SALAT-U SELAM OLSUN..

diye salavat getirirse beni rüyasında görür..

kim beni rüyasında görürse kıyamet gününde de görür.kıyamet gününde beni görene ben şefaat ederim.

şefaat etdiğim kimse ise havz-ı kevserimden içer ve Allah onun cesedini cehennem ateşine haram kılar..

AllahUMME SALLİ ALA RUHİ MUHAMMEDİN FİYLER VE Hİ.

AllahUMME SALLİ ALA CESEDİ MUHAMMEDİN FİY LECSEDİ..

AllahUMME SALLİ ALA KABRİ MUHAMMEDİN FİY KUBÜRİ


İKİNCİ FAİDE
şeyh şemseddin el abdusi rahimehullah dan rivayet edildiğine göre o şöyle demişdir..

kim şu salavatı şerifeyi yatsı namazından sonra evine girince okur,sonrada üçer defa ihlas ve felak ve nas surelerini okuduktan sonra konuşmayıp yatarsa peygamberi rüyasında görür..

’EY AllahIM FAZİLET VE SAYICA SALAVATININ EN ÜSTÜNÜNÜ BEREKETLERİNİN EN BOLUNU ,SELAMLARININ EN GÜZELİNİ DEVAMLI VE SÜREKLİ OLARAK..

İNS VE CİNNİN EN ŞEREFLİSİ

İMANİ HAKİKATLARIN MERKEZİ

İHSANİ TECELLİYETIN MAZHARI

RUHANİ ESRARIN İNİŞ YERİ

PEYGAMBERLER SİLSİLESİNİN ODAĞI

RASULLER ORDUSUNUN ÖNCÜSÜ,

ENBİYAYI MÜKERREMİN KAFİLESİNİN KOMUTANI

BÜTÜN MAHLUKATIN EFENDİSİ

EN YÜCE İZZET SANCAĞININ TAŞIYICISI

EN ŞEREFLİ ULULUK DİZGİNİNİN MALİKİ

KIDEM LİSANININ TERCUMANI

İLİM HİLİM VE HİKMETLER MENBAI

CÜZİ VE KULLİ CÖMERTLİK SIRRININ MAZHARI

ULVİ VE SÜFLİ MEVCUDATIN GÖZBEBEĞİ

HER İKİ ALEMİN MADDİ CİHETİNİN RUHU

EN ÜST UBUDİYYET MERTEBELERİNİN HAKİKATİNE ERİCİ

EN ŞEÇKİN MAKAMLARA YAKIŞAN AHLAKIN SAHİBİ

EN BÜYÜK DOST VE EN KIYMETLİ SEVGİLİ

ABDULMUTTALİP OĞLU ABDULLAH OĞLU EFENDİMİZ MUHAMMEDE ONUN ALİNE VE ASHABINA

MALUMATIN SAYISINCA

KELİMELERİN MÜREKKEBİNCE

ZİKREDENLERİN SENİ ZİKRETDİĞİ SÜRECE

GAFLET EDENLER SENİN ZİKRİNDEN GAFİL BULUNDUĞU MÜDDETÇE SALAT ET

VE YİNE BÖYLECE ÇOKÇA SALAT ET

ALLAU TEALA RESULULLAH ÜMMEDİNDEN VE ASHABININ TÜMÜNDEN RAZI OLSUN..

mesalik..


ahmed savi rahimehullah ın beyanına göre huccetül islam imam-ı gazali bu salavatı kutbu abdusi dan nakletmişdir..

savi kuddise sirruhu bu salavatı şerife şemsul azam yani en büyük hazine güneşi ismini vermişdir..

nunu okumaya devam edenin kalbi şeytanın vesveselerinden korunur.

bazıları bunun kutbul rabbani abdulkadiri geylaniye ait olduğunu söylemişlerdir

şarani ise et tabakatül vusta adlı kitabında

şeyhi nureddin eş şuni nin tercumesi halinde şöyle anlatmışdır..

şeyhimi rüyamda gördüm bana şöyle diyordu..

seyyid abdullah el abdusinin salavatını bana öğret.zira ben ahiretde onu bir defa söylemenin sevabını dğerlerinin on bin katına muadil olarak gördüm.dünya hayatında iken bu sevabı kaçırdım..

şarani derki..

anladım ki şeyh efendi kendisi için değil benim amel etmemi isteyerek bunu bana öğretiyor..ÜÇÜNCÜ FAİDEresulullah efendimiz rüyada görmek isteyen şöyle salavat şerife getirsin..

ey Allah’ım ,Muhammed aleyhisselama salatu selam getirmemizi emretdiği şekilde ona salat eyle,

ey Allahım muhammed aleyhisselam layık olduğu şekilde salatu selam eyle.

ey Allahım muhammed aleyhisselama onun hakkında sevdiğin ve razı olduğun şekilde salaru selam et,

..

kim tek sayılarla bu şekilde salatu selam getirirse efendimizi rüyasında görür..

bu salatı şerifeye şu ilave edilmelidir..

’ey Allahım ruhlar aleminde muhammed aleyhisselamın ruhu şerifine salat eyle..

ey Allahım cedesler aleminde muhammed aleyhisselamın cesed-i şerifine salat eyle..

ey Allahım kabirler arasında muhammed aleyhisselamın kabri şerifine salat eyle..


DÖRDÜNCÜ FAİDE

kastallani rahimehullah der ki..

ilmi mecmuaların birinde gördüm..

kim müzzemmil ve kevser surelerini okumaya devam ederse resullullah efendimizi rüyasında görür..

fakir derim ki..

kuran-ı kerimin 73. ve 108 . sureleri olan bu mübarek sureler efendimize verilen yüce makamları ve nimetleri beyan etmektedir.

işdfe bu sebeble bu sure-i celileri okumaya devam etmek efendimizi ruhaniyyeti ile ciddi bir münasebet kurmaya ve de onu rüyada görmeye vesile olmaktadır.


BEŞİNCİ FAİDE

Yafii kuddise sirruhu der ki..

Resulullah s.a.v rüyada görmek isteyen kişi ayın ilk cuma gecesi gusletsin ve yatsı namazını kılsın.

Sonra on iki rekat nafile namaz kılsın.her rekatda fatiha v müzzemmil surelerini okusun.

Selam verdikten sonra bi defa salavat getirsin.ve uyusun.

Böyle yapan kimse peygamber efendimizi rüyasında görür.

Bir nüshada şu ziyadeler vardır..

Gusletsin kavlinde sonra abdest alsın..

Ayın ilk cuma gecesi kavlinden sonra temiz ve beyaz elbise giysin…

Bin defa salavat kavlinden sonra bin defa istigfarda bulunsun.

Sonra abdestli olarak uyusun.

Bu tecrube edilmiştir.

Bir başka nüshada şöyle der.

Efendimizi görür ve ona dünyada ve ahiretde yarannın ne oloacağını haber verir.

Knuzul esrar da bu rivayet kitabul hakaik müellifinde o da ahkamul kuran sahibinden bu zşiyade olmaksızın nakletmişdir..


ALTINCI FAİDEBazı büyüklkerden rivayete göre cuma gecesi dört rekat namaz kılmalı..

Brinci rekatda fatiha-I şerife ve 3 defa kadir suresini..

İkinci rekatda fatiha ve 3 defa zilzal suresini..

Üçüncü rekatda fatiha ve 3 defa kafirun suresini..

Dördüncü rekatda fatiha ve 3 ihlas suresi ile birlikte felak ve nas sırelerini okumalı..

Sonra selam v erip kıbleye oturmalı ve bin defa

‘ey Allahım ümmi peygamber muhammed aleyhisseşam üzerine salat eyle diyerek salavat getirmelidir..

‘AllahUMME SALLİ ALENNEBİYYİ ÜMMİYYİ MUHAMMED..’

inşAllah ya birinci ya ikinci ya üçüncü cuma gecesi efendimizi rüyasında görür..

kastallani rahimehullah der ki..

bu sonuncusunu ayniyye imamı şeyh bahauddin el hanefi hattından nakletdim.Allah ona inayet nazarı ile baksın..
_________________
Allah’ın Zikri Hariç Dünya ve İçindekilerin Hepsi Mel’undur. Sabahleyin Kılınan 2 Rekat namaz, Dünya ve içindeki Herşeyden Hayırlıdır. (h-ş)