Ayet-i Kerime
O Allah ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı.Sonra onun soyunu nutfeden, hakir bir suyun özünden çoğalttı.Sonra ona biçim verdi, ona kendi ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz?
Secde 7-8-9


Hadis-i Şerif
Hz. Enes (radıyallâhu anh) anlatıyor: "Resülullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki: "Kim bana (bir kere) salât okursa AIIah da ona on salât okur ve on günahını affeder, (mertebesini) on derece yükseltir."
Nesâi, Sehv 55, (3, 50).
İbnu Mes'ud (radıyallâhu anh) anlatıyor: Resülullah (aleyhissâlatu vesselâm) buyurdular ki: "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavât okuyandır."
Tirmizi, Salât 357, (484).


Dua
Yâ rabbi! Sen benim rabbimsin, ben ise senin kulunum. Sen herşeyin Yaratıcısın, ben ise yaratılanım.Sen rızık verensin, ben ise rızık alanım.Sen mülkün sahibisin, ben ise kölenim.Sen kuvvet sahibisin, ben ise âciz ve zelîlim.Sen zenginsin, ben ise sana muhtacım.Sen
affedicisin, ben ise günahkârım.Ey merhametlilerin en merhametlisi! Rahmetinle benim günahlarımı affet.Suçlarımı bağışla.
Amin.Amin.Amin.