pasajlarda yaşamakla
gülün kendini solması
arasında ne gibi bir bağ vardır

ömrünce hanlarda çalışıp
sadece resimlerde kalmak
arasında bağ ne gibi

bir balık olmakla denizde
balıkçı olmak arası

anımsanan müziklerle
müziklerin anımsattığı
arasında bağ

pasajlarda yaşamakla
gülün kendini solması

ne gibiMahmut Sezen (Zaman Alaşımları, s.128)