Marcia'nın Kimlik Statüleri

James Marcia Erikson’un psikolojik yapı modeline ilişkin araştırmalar yapmış ve konuda bir teori geliştirmiştir. Teorinin 3 temel özelliği vardır. Bunlar;

1-) Ego kimliğinin oluşmasında meslek veya eş seçimi gibi temel kimlik alanlarıyla ilgili güçlü bir bağlanım söz konusudur.

2-) Kimlik oluşturma görevi; bir irdeleme sorgulama ve karar verme sürecini gerektirir. Bu süreci içeren döneme kimlik karmaşası dönemi adı verilmektedir.

3-) Özellikle batı toplumları psiko-sosyal bekleme dönemini desteklemektedir.

Bu sayıltıları temel alan Marcia 4 kimlik statüsü oluşturmuştur. Bu statüler geç ergenlik döneminin kimlik özelliklerini belirtmektedir.

Başarılı Kimlik

Bu dönemde ergenin kararları tutarlıdır ve gerçekçidir.Ergen kimlik bunalımını başarıyla tamamlamışkendine özgü deger sistemi geliştirmişgelecek yaşamına ilişkin planlar yapmışulaşmak istediği meslegi belirlemişideal ve fikirler oluşturmuştur.
Marcia ya göre başarılı kimlik statüsüne sahip olan kişiler bunalım (karasızlık) geçirmiş ve bir karara ulaşıp bu karara baglanmış kişilerdir.

Bireyler herhangi bir kararsızlık durumunda (bunalım durumunda) etkin karar alarak tercih yaparlar.Verdikleri kararın dogru oldugunu kabul ederler ve kararlarından memnundurlar.

Kemalmeslekleri arastırdıktan sonra doktor olmaya karar vermiştir.Bu dönemde kimlik arayışına giren Kemalanne babasıylaöğretmenleriyle ve akran gruplarıyla farklı türde sorunlar yaşayarak ürettiği çözüm yollarına göre olumlu bir kimlik kazanmıştır.

Moratoryum Kimlik

Kimlik oluşturmada ve karar vermede sorun(bunalım) yaşayan ergenin çözüm bulmayı (karar vermeyi) bir süreliğine ertelemesi.

Ergenlik döneminde görülen geçici umursamazlık günü birlik yaşamaboşvermişlikvurdumduymazlık ve hedefsizlik moratoryumun baslıca belirtileridir.

Örneğinüniversiteye yada işe gitmeyi erteleyerek her işi askıya almak gibi.

İpotekli Kimlik

Ergen hiçbir araştırma yapmadan yakın çevresindeki otorite figürlerinin (anne-babaöğretmen) önerdiği yada planladıgı beklentileri karşılayan eğilimler gösterir.
Ergen kendine özgü bir kişilik oluşturamamakta çevresinin yönlendirmesine ihtiyaç duymaktadır.

Örneğin; ''Ailem ögretmen olmamı istiyor.Öğretmen olarak onlara bakacagım'' şeklinde düşünen bireyler bu kimlik statüsünde yer alır.

Dağınık Kimlik


Bunalımın önemsenmediğikararların alınmadıgı ''bazen öyle bazen böyle''davranılanbağlılıgında olmadıgı kimlik durumudur.Birey yaşamda belli bir yönelme yapmamıştır.Tepkileri ve beklentileri değişkendir.Kimliksiz olmak onları rahatsız etmez.
Bu statüdeki ergenler bir kriz yaşamazlar ve rol seçimiyle ilgili olarak herhangi bir güdüleri yoktur.Bu nedenle bir kimliğe baglanmaktan kaçınırlar.Sürekli karar degistirirler.

-Birey-aile ilişkisi zayıftır ve sürekli yönlendirme söz konusudur.

-Kendileri için benimseyecekleri bir kimlik geliştirmekten kaçınırlar.

-Problem durumu ve bunalım yaşanmazhiçbir karar alınmaz.

-Bireyde baglanma görülmez.