http://www.sensualism.com/gay/pheromones.html


Yazıyı türkçeye çevirdim.


Araştırmacıların bulgularına göre eşcinsel erkeklerin beyinleri cinsiyet hormonlarına maruz kaldığında heteroseksüel erkeklerden farklı bir şekilde tepki veriyor. Eşcinsel erkeklere erkeklik hormonu testostorondan elde edilen bir kimyasal koklattırıldığında beyinlerinin verdiği tepki daha çok heteroseksüel kadınlarının verdiği tepkiye benziyor.
Kanada'nın Ontario şehrindeki McMaster Üniversitesi'nin Michael G.DeGroote tıp fakültesinde beyin anatomisi ve cinsel yönelim konusunda uzman bilim adamı Sandra Witelson "Bu araştırma cinsel yönelimin öğrenilerek kazanılan bir davranış olmadığına bir parça kanıt daha sunuyor" dedi.
Araştırma ekibinde yer almayan Witelson araştırmanın bulguları açıkça cinsel yönelimdeki biyolojik faktörün önemini gösteriyor dedi.
Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlanan araştırma İsveç''in Stockholm şehrindeki Karolinska Enstütüsünde yapıldı.
Araştırmacılar heteroseksüel erkek ve kadınları ve eşcinsel erkek ve kadınları, erkek ve kadın cinsiyet hormonlarından elde edilen kimyasallara maruz bıraktılar.
Bu kimyasalların birçok hayvanda savunma ve seks gibi davranışları tetiklediği bilinen feromonlar olduğuna inanılıyor.
2000 yılında Amerika'lı araştırmacılar insanların burunlarındaki feromon algılayıcılarını yönlerdiklerini inandıkları geni bulduklarını rapor etmelerine rağmen, insanların feromonlara tepki verip vermediği tartışmalıydı.
Araştırmacıların lideri Ivanka Savic bu çalışmanın kokulara ve feromonlara cevap olarak beynin hangi kısımların işe karıştığını gözlemleyen araştırmaların ilki olduğunu söylüyor.
Farklı gruptaki deneklerin beyinleri lavanta çiçeği gibi sıradan kokulara benzer tepki verdi. Fakat feromon olduğu düşünülen kimyasallara verdikleri tepki farklıydı.
İsveç araştırmacılar 36 deneği heteroseksüel erkek, heteroseksüel kadın ve eşcinsel erkek diye olmak üzere 3'e ayırdı. Pet scanlar kullanılarak kimyasalları kokladıklarında beyinlerinin verdiği tepkiler gözlendi. Deneklerin hepsi sağlıklı, kullandığı bir ilaç olmayan, sağ elini kullanan ve hiv negatif kişişerdi.
Denekler sedir ağacı, lavanta çiçeği gibi kokular kokladığında, hepsinin beyinlerinin sadece olfactory bölgesi (koklama duyusunua ait bölge) tepki verdi.
Fakat araştırmacıların bulgularına göre deneklere erkeklik hormonu testestorondan elde edilen kimyasal koklattrıldığında heteroseksüel kadın ve eşcinsel erkeklerin beyinlerinin bazı kısımları aktive olurken heteroseksüel erkeklerde böyle bir aktivite olmadı.
Araştırmacılar, heteroseksüel kadın ve eşcinsel erkeklerin verdikleri en büyük tepkinin cinsel davranış için gerekli olan hormonal ve duyusal tepkileri aktivite eden preoptic bölgenin hipotalamus bölgesinde olduğunu söyledi.
Deneklere kadınlık hormonu östrojenden elde edilen kimyasal koklattırıldığında heteroseksüel kadınların beyinlerinin sadece olfactory(koklama duyusunu ait bölge) bölgeleri tepki verdi. Eşcinsel erkeklerinde olfactory bölgeleri tepki verirken, hipotalamus bölgeleri çok küçük bir tepki verdi. Heteroseksüel erkeklerinse beynin üreme davranışlarından sorumlu olan bölge (hipotalamus) çok büyük bir tepki verdi.
Savic araşatırmanın eşcinsel kadınlarıda kapsadığını ama sonuçların daha tamamlanmadığını söyledi.
Philadelphia'daki başka bir çalışmada deneklerin diğerlerinin vücut kokularına verdiği tepkiyi gözlemleyen araştırmacılar eşcinsel erkek, heteroseksüel kadın ve heteroseksüel erkeklerde keskin farklılıklar buldu.
Araştırmanın liderliğini üstlenen nörolog Charles Wysocki "Bulgularımız, cinsel tercihin farklı vücut kokularınının üretimi ve vücut kokularına verilen tepkinin algılanmasını ifade eden biyolojik unsura sahip olduğu tezini destekliyor" dedi.
Wysocki özellikle eşcinsel ve heteroseksüel kişilerin vücut kokularında farklılıklar bulmalarının fiziksel bir farklılığa işaret ettiğini söyledi.
Aynı zamanda "gay ya da lezbiyen olmak vücut kokularının üretimini etkilerken bunun nasıl basit bir tercih olduğunu anlamak zor" dedi.
Monell Chemical Senses merkezinde Wysocki'nin takımı 82 heteroseksüel/eşcinsel erkek ve kadına değişik cinsiyet ve cinsel yönelimlerdeki 24 deneğin koltukaltı kokuları koklattırıldı.
Araştırmacılar eşcinsel erkeklerin hangi vücut kokusunu tercih etme ve kendi vücut kokularının diğer gruplara nasıl geldiği konusunda heteroseksüel erkek, heteroseksüel kadın ve eşcinsel kadınlara göre farklılıklar buldu.
Eşcinsel erkekler diğer eşcinsel erkeklerin kokularını tercih ederken, heteroseksüel erkekler, heteroseksüel kadınlar ve eşcinsel kadınların en az derecede tercih ettikleri eşcinsel erkeklerin kokularıydı. Bu bulgular şubat ayında Psychological Science adlı dergide yayınlandı. Bu araştırma isveç tıp araştırma konseyi, karolinska enstütüsü ve magnus bergvall kuruluşu tarafından finanse edildi. Wysocki'nin araştırması Monell Merkezi tarafından desteklendi.