Yargıtay, banka kredi kartı aidatlarının on yıl geriye dönük olarak tahsil edilebileceğini hükmetti.

Yargıtay’ın kredi kartı aidatlarının bankalardan on yıl geriye dönük olarak istenebileceğine yönelik kararı ile bu paraları almak isteyenler için kanuni o yol açıldı. Hukukçular tarafından Yargıtay kararının emsal teşkil edeceğini ve sonrasında açılacak kredi kartı ile ilgili davalarda yeni kararların buna göre verilebileceğini belirtiliyor.

Kredi Kartı Aidatlarının Geri Ödenmesi İçin Yapılması Gerekenler:

İlk olarak kredi kartı aidatını geri isteyeceğiniz bankanın genel müdürlüğüne aşağıdaki örneği verilen dilekçeyi kendinize göre düzenleyiniz. Bu dilekçeyi PTT’den “İadeli Taahhütlü” olarak bankanın genel müdürlüğüne gönderiniz. 15 gün sonra banka genel müdürlüğüne arayarak dilekçenizin durumunu öğreniniz. Banka geri ödemeyi kabul etmezse, bulunduğunuz yerdeki en yakın Kaymakamlıktaki “Tüketici Hakları Hakem Heyetine” giderek yardım isteyebilirsiniz.

Ek Yargıtay kararını dilekçenize eklemeyi unutmayınız.


Gerekli olan dilekçe örneği ve Yargıtay Ek kararı


………………………. BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE…

Konu: Kredi kartı üyelik aidatının iadesi hakkında.
Bankanızın …………………………….. numaralı kredi kartı müşterisiyim. Her yıl bankanız tarafından istenen kredi kartı aidatını ödemekteyim.

Ancak, tüketici mahkemeleri ve Yargıtay kararlarıyla da “Kredi kartı aidat ücretlerinin haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.”

Ayrıca, bu konuda Yargıtay 13. Hukuk Dairesince verilen ve ekte sunulan 2011/4736 Md ve HGK 2012/1-93-88 sayılı kararı uyarınca on yıl geriye dönük olarak tüketiciler tarafından alınabileceğine ilişkin hükmü de kesinleşmiş bulunmaktadır.

Bu çerçeve ve yukarıdaki gerekçeler doğrultusunda;

1- On yılla sınırlı olmak üzere şimdiye kadar bankanıza yaptığım kredi kartı aidat ödentilerinin on yıl geriye dönük olarak ve dökümünü içeren listenin tarafıma verilmesini,

2- On yıl geriye dönük olarak benden kesilen yıllık kart ücretlerinin toplam miktarının yasal faizi ile birlikte defaten tarafıma iadesini,

aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara baş vuracağımı bildiririm.

Saygılarımla,

Ek: Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı.

…/…/2012

Adres:

Adı, Soyadı:

İMZA:DİLEKÇE

tuub - Kredi Kartı Aidatlarını Bankalardan Geri Almak için Gerekli Dilekçe Örneği


YARGITAY KARARI

Kredi Kartı Aidatlarını Bankalardan Geri Almak için Gerekli Dilekçe Örneği - Kredi Kartı Aidatlarını Bankalardan Geri Almak için Gerekli Dilekçe Örneği