Bddk nedir?
Bddk, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır. Bu kurum bankacılık kesiminini, objektif ve bağımsız bir otorite tarafından gözetim altına alınması, tasarruf sahiplerinin haklarının korunması, bankaların düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak, haksız rekabetlerin önüne geçmek, kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir kurumdur. Kurum 23 Haziran 1999 yılında kurulmuştur, merkezi ise Ankara'dadır. BDDK, 7 kişilik bir kurulun yönetimi altında yürütme ve denetleme birimlerinden oluşmaktadır

BDDK bankaları hangi kriterlere göre denetler?

1- Altyapı

2- Süreçler

3- Yerinden denetim

4- Uzaktan gözetim

5- Uygulama

6- Takım çalışması

7- Kalite güvencesi

8- Katılımcı karar mekanizması

BDDK 'nın amaçları nelerdir?

1- Bankalar Kanununun uygulanmasını sağlamak,

2- Tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak,

3- Mali piyasalarda güven ve istikrarı sağlamak,

4- Ekonomik kalkınmanın gereklerini de dikkate alarak
kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak
üzere bankaların kuruluş, yönetim, çalışma, devir,
birleşme, tasfiye ve denetlenmelerine ilişkin esasları düzenlemektir.