lades kemigi - Lades oyunu nedir? Lades nasıl oynanır?


Daha çok çocuklar arasında oynanan bir aldatmaca oyunudur. Lades tutuşacak olan iki kişiden biri eline tavukların göğsünden çıkan çatal koprücük kemiğini alır. Bir ucundan kendisi tutar öbür ucunu karşısındakine tutturur.

Aralarında genellikle şu şekilde bir konuşma geçer:

—”Nesine?“

—”Ben kaybedersem sana sinema bileti alacağım. Sen?“

—”Ben de sana bir kitap alacağım.“

—”Ladesim lades olsun mu?“

—”Olsun.“

—”Vermezsen yarın ahirette alacağım olsun mu?“

—”Olsun.“

—”Yerde ne var?”

—”Çimen.”

—”Gökte ne var?”

—”Bulut.”

—”Kırk gün, kırk gece sen bunu unut.”

Bu söz üzerine, kemiği çekerek koparırlar.

Erken davranan biri, denemek için, elindeki kemik parçasını karşısındakine uzatır:

—”Al, ölç bakalım, hangisi uzun!”

Ötekisi, boş bulunmazsa: “Aklımda!” der.

Oyunun kuralı budur. İkisinden hangisi öbüründen bir şey alırsa mutlaka “aklımda” diyecektir, demezse, ötekisi hemen: “Lades!” diye bağırır. Oyun da bitmiş olur. Kaybeden, önceden kararlaştırılan hediyeyi verir. Tavuğun lades kemiği bulunmazsa, serçe parmaklarını birbirine geçirip sallıyarak da lades tutuşulabilir.