2030'da Yüz Milyondan Fazla Kişi Ölecek

Çağımızın en büyük sorunu olan küresel ısınmanın şiddeti gün geçtikçe artmaktadır İnsanlar tarafından fazla önemsenmeyen küresel ısınmanın etkileri 2030 yılında daha çok görülecek ve insanların yaşamlarını kaybetmelerine neden olacak

Uzmanlar yapılan araştırmalar sonucunda 2030 yılında artan Sera gazı salımı dolayısıyla dünyada ortalama sıcaklık artarkenbunun buzulların erimesi deniz seviyesinin yükselmesi kuraklık gibi dünya üzerindeki etkilerinin insanları ve hayatı tehdit ettiği bildirildi

Araştırmalar sonunda hazırlanan raporda dünya ekonomisinin de iklim değişikliğinin etkileri sebebiyle yüzde 16 küçüldüğü2030'da bunun iki kat artmasının beklendiği dile getirildi.