Kahraman, çevresine ölüm yaymaz; ama ölüme meydan okur.
Aristoteles


Kahramanca ölmekten çok, kahramanca yaşamak zordur.
Cenap Şehabeddin


Asıl yiğitlik, herkesin karşısında yapabileceği şeyi hiçbir şahidin olmadığı yerde de yapabilmektir.
François de La Rochefaucauld


Kahramanlık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir.
Frederic Amiel


Yiğitlik; kolun, bacağın değil, yüreğin, ruhun sağlamlığındadır. Atımızın, silahlarımızın değerinde değil; kendi değerimizdedir.
Montaigne


Savaşırken ölenleri kahraman yapan, ölümleri değil, ölümlerinin sebebleridir.
Napoleon Bonaparte


Yiğitlik intikam almakta değil, tahammül göstermektedir.
William Shakespeare