Meziyet yalnız kalmaz, daima komşu bulur.
Confucius


Yetenekli bir insanın arkasında, her zaman yetenekli başka insanlar vardır.
Çin Atasözü


Kabiliyet olmadıkça sanatçı olunamaz; ama çalışmadıkça kabiliyet hiçbir işe yaramaz.
Emile Zola


İnsanın kabiliyetleri kendiliğinden çıkan bitkilere benzer; okumakla budanmaları gerekir.
Francis Bacon


Yükselmiş bir insan kabiliyet sahibi olabilir; ama bir parça kabiliyete dayanmayan yükseklik olamaz.
François de La Rochefaucauld


Bir insanın değeri, büyük yeteneklerine göre değil; onları nasıl kullandığına bakarak ölçülmelidir.
François de La Rochefaucauld


İnsanın kendi kabiliyetini saklaması, büyük bir kabiliyet işidir.
François de La Rochefaucauld


Başkaları için zor olan bir şeyi yapmak, kabiliyetli olmaktır; kabiliyetler için imkansız olanı yapmaksa dahi olmaktır.
Frederic Amiel


Bir insan kendini hep çok büyük .ıvdiidvğında, onun başka bir yeteneğinin olmadığı pek görülmez.
Friedrich Nietzsche


Becerinin arandığı yerde, kuvvetin işi yoktur.
Heredotos


Yaşımız ilerledikçe, kabiliyetlerimizin sınırları ortaya çıkar.
A. Proude


Yetenek yükselmek içindir, alçalmak için değil.
Jean J, Rousseau


Hiçbir yeteneği olmayan insanlardan, her şey beklenebilir.
John Steinbeck


Yetenek, bir karakter noksanlığıdır çoğu kez.
Kari Kraus


Yeteneklerin en fazla geliştiği zaman, insanın bütün bir dünyayı karşısına aldığı zamandır.
Mary Wollstonecraft


Yapmakta ısrar ettiğimiz şey giderek kolaylaşır, işin doğası değiştiğinden değil, bizim yapma yeteneğimiz geliştiğinden.
Ralph Waldo Emerson


Yeteneklerimizin kullanmakla aşındığı pek görülmüş şey değildir; ama kullanılmayınca paslanması mümkündür.
Samuel Smiles


Hiçbir iş yapmayan adam, boş oturuyor demektir; fakat kendi yetenek ve bilgisinden daha aşağı bir işte çalıştırılan adam da onun kadar boş oturuyor demektir.
Socrates


Dünyada bir çok yetenekli kişiler, küçük cesaret sahibi olmadıkları için silinip gitmişlerdir.
Sydney Smith


Bizim insan olarak görevimiz, sanki kabiliyetimizin sınırları yokmuşçasına hareket etmektir.
Teilhard de Chardin


Kabiliyetli olan için, bu dünya dilsiz değildir.
Wolfgang Van Goethe