Kişinin kıymeti, dilinin altında ve kalemin ucunda gizlidir, onu söz ve yazı, açığa vurur.
Ali Fuat Başgil


Yazı yazmayı öğrenmek, her şeyden önce düşünmeyi öğrenmektir.
Amiel Suche


Yazmak sanatı, hayatı incelemekle kazanılır.
Amiel Suche


Hiçbir kişisel çıkar bulunmadığı zaman; iyi yazılır, iyi düşünülür.
Andre Gide


Söz uçar, yazı kalır.
Anonim


Ben kitap okumam; kitap okumak ihtiyacını duyduğum zaman, öğrenmek istediğim konu hakkında kitap yazarım.
Benjamin Disraeli


Yazılarından bahseden yazar, sadece çocuklarından bahseden anne kadar sıkıcıdır.
Benjamin Disraeli

Kendisi ve çağı hakkında yazan insan, tüm insanlar ve çağlar hakkında yazmış olur.
Bernard Shaw


Çok yazan değil, güzel yazan yaşar.
Cenap Şehabeddin


Söyleyeceğiniz sözü yazmak, sizi düşünmeye ve düşüncelerinizi tasfiyeye sevk eder.
Dale Carnegie


Ancak yazıya geçmiş düşüncenin değeri vardır; geri kalanlar boş çırpınmalardan, rüzgarın alıp götürdüğü bir saatlik hayallerden, başka bir şey değildir.
Emile Zola


Yazar, geride bıraktığı eseri izah ederse, tarafımızdan unutulmayı garantilemiş olur.
Emil M. Cioran


Yalnızlık yazarın acılarına değil, sermayesine dahildir.
Ernest Jünger


İyi bir düz yazıdan beklenen, ölüm korkusunu gidermesidir.
Ernest Jünger


Okumak, bir insanı doldurur; konuşmak onu hazırlar yazmak ise olgunlaştım.
Francis Bacon


Orjinal bir yazar, taklit etmeyen biri değil; onu kimsenin taklit edemediği bir yazardır.
François Rene de Chateaubriand


Bir şey söylediğim zaman, söylenen o şey anında ve kati olarak ehemmiyetini yitiriyor. Bir şey yazdığım zaman da öyle; ama yazılan şey, bazen yeni bir ehemmiyet kazanıyor.
Franz Kafka


İnsan yazarken sadece anlaşılmak değil, muhakkak ki aynı zamanda anlaşılmamak da ister.
Friedrich Nietzsche


Ünlü bir yazarın eserinde bıraktığı kısımlardan çok, çıkarıp attığı kısımları okumayı isterim.
G. C. Lichtenberg


Yazar, söyleyecek bir şeyi olduğuna inanan kişidir.
Heinrich Böll


Yazar olmak istiyorsanız, yazın.
Horatius


Bilgi, iyi yazmanın kaynağıdır.
Horatius


Bilgiyi, yazı ile pekiştirin.
Hz. Muhammed (sav.)


Dünya adlı gezegende, kapladığım mekanın hakkını, yazmakla veriyorum.
John Updike


İyi bir yazar, aklına sonradan gelen düşüncelerin fark edilmesinden korkar daima. Okur bu konuda zannedildiğinden daha hoşgörülüdür; ortada olan düşüncelerin de farkına varmaz.
Kari Kraus


İki tür yazar vardır; yazar olanlar ve yazar olmayanlar, birincilerde içerikle biçim, ruh ve beden gibi bir aradadır; ikincilerde içerikle biçim, beden ve giysi gibi uyar birbirine.
Kari Kraus


Bütün yazarları iki kez okumalı, iyilerini de kötülerini de kimileri tanınacak, kimilerinin de maskesi düşecektir.
Kari Kraus


Aslında kalemimle düşünüyorum ben; çünkü kafam elimin ne yazacağını çoğunlukla hiç bilmiyor.
Ludwig Wittgenstein


Yazar, okurun da yapabileceğini okura bırakmalı.
Ludwig Wittgenstein


Yazmaya başlamadan önce, düşünmeyi öğrenmeli.
Nicolas Boileau


Güzel yazmak, iyi düşünmek demektir.
Ö. L. Dickson


Bir yazı, bizde ancak kendi malımız olan fikirler, doğurmak şartıyla faydalıdır.
Peyami Safa


Yazma kabiliyetimin bulunmadığını ancak on beş senede keşfettim; ama o zaman da yazmaktan vazgeçemezdim; çünkü artık çok meşhur olmuştum.
Robert Benchley


Yazmak için yaşadım, yaşamak için yazdım.
Samuel Johnson


Bir tek kitap yazmak için, yarım kitaplık okuyunuz.
Samuel Johnson


Yazana zorluk vermeyen yazı, okuyana da zevk vermez.
Samuel Johnson


Yazarlar, yazdıklarından sorumludurlar ve bu sorumluluk yazar öldükten sonra devam eder, bir eser meydana getirirken, yazarlara işte bu fikir hakim olmalıdır.
Samuel Smiles


Bir amaç, ancak onu yazıya geçirildiği zaman, güç kazanır.
Steve Chandler


Alim unutmuş, kalem unutmamış.
Türk Atasözü


Söz kulağa, yazı uzağa gider.
Türk Atasözü


Aslında yalnızca hüküm veremeyeceğimiz kitaplardan, bir şeyler öğrenebiliriz. Hüküm verdiğimiz bir kitabın yazarının, bizden öğrenecekleri var demektir.
Wolfgang Van Goethe