En iyi siyasi bir topluluk, orta sınıf vatandaşlarından kurulur ve orta sınıfın büyük, mümkünse diğer iki sınıftan da büyük olduğu ülkeler, muhtemelen iyi yönetilir; çünkü orta sınıf; ülkedeki dengenin bozulmasını, bir sınıfın diğeri üstünde hakimiyet kurmasını önler.
Aristoteles


Hiçbir ülke, halkının onamasıyla yönetilmemiştir; çünkü halklar yönetilmeye temelden karşıdır, hele sürekli gelir vergisinden yakınanların, bunu çok iyi bilmeleri gerekir.
Bernard Shaw


Bir imparatorlukta eğer iyi bir yönetim hüküm sürüyorsa; kültür, sanat ve cezalandırma konularında emir imparatordan gelir. İmparatorlukta yönetim kötü ise kültür, sanat ve cezalandırma konularında, soylular söz sahibi olur.
Confucius


Kendinizi yönetmek için kafanızı, başkalarını yönetmek için kalbinizi kullanın.
Elenor Roosevelt


Arkadan yürüyenler, asla yönetici olamazlar.
Hun İmparatoru Atilla


Çok söyleyen değil, çok iş yapan yöneticiye muhtaçsın.
Hz. Ömer (r.a.)


Orkestrayı yönetmek isteyen, sırtını kalabalığa dönmelidir.
James Crook


İyi yönetim; ortalama insanlara nasıl üstün insanlar gibi çalışabileceklerini, göstermektir.
John D. Rockfeller


En iyi asker saldırmaz, üstün savaşçı sessiz başarır, en büyük fatih, mücadele etmeden kazanır, en başarılı yönetici, emretmeden yönlendirir.
Lao Tzu


Yetki verme yeteneği, iyi ve kötü yönetici arasındaki farkı herhangi başka bir şeyden daha çok belirler.
Mc Cormack


Bizi yöneten kimselerin, bizim kadar akıllı olması, bizim yapabileceğimiz kadarını yapması yetmez, bizden çok üstün değillerse bizden çok aşağı sayılırlar, çok şeyler vaat ettikleri için, çok şeyler yapmak zorundadırlar.
Montaigne


Yöneticiler duygularıyla davranmamalı, her zaman mantık yolunu seçmelidirler.
Napoleon Bonaparte


Ülke yönetmesini gerçekten bilenler, büyükleri hayal kırıklığına düşürmeden, küçükleri mutlu etmeyi başarırlar.
Nicola Machiavelli


İyi bir yönetici, iş arkadaşlarının olumsuz yanlarına bakmak yerine, olumlu yanlarını ön plana çıkartıp, o yanını değerlendirir.
Peter F. Drucker


Yönetimin aldığı kararlardaki hataların en sık rastlanan ortak noktası; doğru soru yerine, doğru cevabın bulunmasına fazla odaklanmaktır.
Peter F. Drucker


Zayıf yönetici, en son konuştuğu kişinin önerdiği yöntem ve yolu seçer.
Warren Bennis


Böl ve hükmet yaman söz; birleştir ve yönet, daha iyi bir hazine.
Wolfgang Van Goethe


Hiç kimse zamanın eskittiği düşüncelerle, kendi kuşağını yönetmeye muvaffak olamaz.
Woodrew Wilson