Zeka, bilginin elde edilişi ve muhafaza edilişidir.
A. North Whitehead


Gerçekten zeki olanlar, aynı zamanda alçakgönüllü insanlardır.
Andre Gide


Bir insanın zekası bilgisine göre değil, bilgi edinme yeteneğine göre ölçülür.
Bernard Shaw


Zekasız kuvvet, yıkabilir; ama yapamaz.
Cenap Şehabeddin


öğrenilen şeylerin büyük bir kısmının unutulduğu doğrudur; ama zekanın onlar sayesinde yaptığı ilerleme kalıcıdır.
Ernest Renan


Zeki bir adam, ahmaklar meclisinde çok kere ne söyleyeceğini şaşırır.
François de La Rochefaucauld


Herkes kalbinin iyiliğinden bahseder; ama kimse akıl ve zekasıyla övünmeye cesaret edemez.
François de La Rochefaucauld


İnsanın zekasını gizleyebilmesi, büyük bir zekayı gösterir.
François de La Rochefaucauld


Zeka; tembellik ve sebat yüzünden, hoşa veya kolayına giden şeylerle ilgilenir. Bu alışkanlık, daima bilgilerimize sınır çizer ve tek kimse yoktur ki zekasını gidebileceği yere kadar, götürmek zahmetine girmiş olsun.
François de La Rochefaucauld


Zekasını inkar edenin, büyük bir zekası var demektir.
G. E. Lessing


Yeryüzünde iki kuvvet var: Kılıç ve zeka, çok zaman kılıç, zeka ile mağlûp edilmiştir.
Genceli Nizami


Zeka, ancak kendisine zorunluluk yüklenildiği zaman, yeteneklerini kullanır.
Henry Poincare


Zeka, dünyayı yerinden oynatmaya yarayan maniveladır.
Honore de Balzac


Büyük beyinler fikirleri, orta beyinler olayları, küçük beyinler ise kişileri konuşur.
Hyman Rickover


Parlak zeka, insanı bütün nimetlere kavuşturmaz.
Jean J. Rousseau


Dünyadaki nüfus sürekli artar; ama toplam zeka sabit kalır.
John Murphy


Bir gram zeka, bir kilo kültüre bedeldir.
Lois Bromfield


Düşüncenin gücü, zekanın gücüdür.
Lord Byron


Zeka, tıpkı bir tarla gibi ekilmeye ve bakılmaya muhtaçtır.
M. T. Cicero


Büyük zekalar, birlikte düşünür.
Malcolm X


Bir insanın zekası, vereceği cevaplardan değil, asıl soracağı sorulardan anlaşılır.
N. Levis


Zeka, kafanın içindeki altın madenidir.
Pitigrilli


Senden daha zeki insanları işe alırsan onlardan daha zeki olduğunu ispat etmiş olursun.
R. G. Grant


Zeki bir insan, halkın pek uğursuz ve mutlak olarak kötü sandığı her hadiseye, elverişli bir açıdan bakabilir.
Rene Descartes


Akıl ve zeka; ikincisi çok kullanışlı ve yararlı bir şeydir. Akıl sürekli yükselir, zekanın çıkarlarını çoğu zaman ihmal eder, küçümser, bunun için de hayal gücü ile beslenir.
Wolfgang Van Goethe


Zeki insan değil, zeka yönetir; akıllı insan değil, akıl yönetir.
Wolfgang Van Goethe


Sadece kendi beynimden değil, başkasının beyninden de yararlanıyorum.
Woodrew Wilson