Canlı yaratık, ilk önce zihin ile bedenden oluşur. Bunlardan birincisi yöneten; ikincisi yönetilendir.
AristotelesKişi zengin olsun, yoksul olsun, hastalığı iyileştiren de mutsuzluğu mutluluğa çeviren de zihindir.
Edmund SpencerKapalı bir zihin, ölmekte olan zihindir.
Edna Ferberİnsanın zihni, ya işe yarayan otlar yetiştirir ya da zararlı otlar. Bu sebeple işe yarayanları mevsiminde sulamalı, yaramayanları da söküp atmalı.
Francis Baconİşlemek için alet kullanan bütün kuvvetler, çalıştıkça yorulurlar. Zihin en zor bilgileri kazanmaya çalıştıkça, ötekilerini daha kolay elde eder.
İbn-i SinaNasıl bahçıvan kendi toprağını eker ve onu yaramaz otlardan temizlerse, nasıl bahçede çiçekler, ağaçlar yetiştirmek isterse; insanlar da dimağ bahçesine böylece bakmakla ve bu bahçeyi yanlış ve faydasız, kirli düşüncelerden temizlemekle mükelleftir. Bu yolu tutan insan, er geç ruhunun bahçıvanı olduğunu ve bütün hayatına hakim vaziyette bulunduğunu keşfeder.
James Ailenİyi bir zihne sahip olmanın ilk şartı, zihnine her şeyi doldurmamaktır.
L. Annaeus SenecaZihinlerimizi onlara hakim olan ve baskı yapan belirli bir konuyla meşgul etmezsek, hayal gücünün tarrr JanırnTfanmamış alanında, çılgınca bir oraya bir buraya koştururlar.
Montaigne