Uygarlığın son gayesi, insan kişiliğinin gelişmesidir.
Alexis Carrel


Medeniyet, bir durum değil bir hareket; bir liman değil, bir yolculuktur.
Arnold Toynbee


Medeniyet iki sütun üzerinde yükselir: Süngü ve açlık.
Cemil Meriç


Uygarlığımızın yolları, konserve kutularıyla döşelidir.
Elbert Hubberd


Uygarlık tarafından, yokedilme tehlikesiyle karşı karşıya olan, bir uygarlık çağını yaşıyoruz.
Friedrich Nietzsche


Bir ülkenin uygarlık derecesi, kadınlarına ve çocuklarına verdiği değerle ölçülür.
George William Curtis


Uygarlık, eğitimle yıkım arasındaki yarıştır.
H. G. Wells


Uygarlık; olumlu, uyumlu olmak, bir bütün olmak demektir.
Henry Huxley


İnsanları uygarlaştıran ve insan türünü bozan şey, ozana göre; altın ve gümüş, filozofa göre; demir ve buğdaydır.
Jean J. Rousseau


Uygarlıktaki her ilerleme, aynı zamanda eşitsizlik yolundaki bir ilerlemedir.
Jean J. Rousseau


Bir uygarlığın seviyesini ölçmek isterseniz, derhal kadının hayat şartlarına bakın.
John Stuart Mill


Medeniyet, lüzumsuz ihtiyaçların sonsuz sayıda artmasıdır.
Mark Twain


Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya mahkumdurlar.
Mustafa Kemal Atatürk


Medeniyet, öyle kuvvetli bir ışıktır ki ona bigane olanları yakar, mahveder.
Mustafa Kemal Atatürk


Medeniyetin en verimli tarafı, kendine tahammül eden insanlar yetiştirmesidir.
Saturday Evening Post


Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta, daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor.
Will Rogers


Bir zamanlar insan, ayı yalnızca hissetmek istiyordu, şimdi onu görmek istiyor.
Wolfgang Van Goethe


Milli ahlak olmayan yerde, millet de, medeniyet de olmaz.
Ziya Paşa