Gayret göstermeden ümit etmek bir hatadır; ama ümit etmeden gayret göstermeye kalkmak da kendi kendimize söylediğimiz, en kötü yalandır.
Alain


Hiçbir şey ümit etmeyen adama ne mutlu; çünkü hiç hayal kırıklığına uğramaz.
Alexander Pope


Umutsuzluk nedeniyle korkup kaçma, umut, umutsuzluğun ötesindedir, aş, yürü, geç onu, karanlık geçidin ötesinde, ışık bulacaksın.
Andre Gide


Umut, uyanık insanların rüyasıdır.
Aristoteles


Eski anılarımız, yeni umutlarımız olmalıdır.
Arşene Houssaye


Ya ümitsizsiniz, ya da ümit sizsiniz.
Ya çaresizsiniz, ya da çare sizsiniz.
Behçet Necatigil


Ümitsizlik, sersemlerin elde ettiği bir neticedir.
Benjamin Disraeli


Ümit, hayat boyunca sürer ve ölümle sona erer.
Bernard Shaw


Yaşamda ümitsiz durumlar yoktur, ümitsizlik besleyen insanlar vardır yalnızca.
Clara Booth


Bir insan parasını kaybetmişse, hiçbir şeyini kaybetmemiş demektir, sıhhatini kaybetmişse, hayatının yarısını kaybetmiş demektir, ümidini kaybetmişse, her şeyini kaybetmiş demektir.
Confucius


Ümidimiz kalmayınca hepimiz, arzularımızla yaşamaya başlarız.
Dante Alighieri


Asla ümitsizliğe düşme; ama düşersen de çalışmanı sürdür.
Edmund Burke


Yarının bu günden daha iyi olacağı ümidiyle yetinmek yerine; hemen bugün, yarın uyandığımızda, kendimizi önceki günden biraz olsun daha iyi hissetmemizi sağlayacak, bir şeyler yapabiliriz.
Edward de Bono


Bütün yıldızlar sönse ve her şey kararsa, insanın ruhunda tek bir yıldız parlamaya devam eder, bu ümit yıldızıdır.
Eflatun


Ümit gidince, yaşamak zevki de gider.
Emile Zola


Ümidi; kurnazlıkla, düzenle, besleyip devam ettirmek, insanlara boyuna ümit vermek, hoşnutsuzluk zehrinin en iyi panzehirlerinden biridir.
Francis Bacon


Ümit, aldatıcı olsa da, hoş bir yolla hayatımızın sonuna doğru ilerlememizi temin eder.
François de La Rochefaucauld


Hiçbir şeye cesaret edemeyen, hiçbir şeye ümit beslemesin.
Friedrich Schiller


Mağlûbiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma, her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar.
Germain Martin


Her kışın yüreğinde titreyen bir bahar vardır, her gecenin peçesinin ardında, tebessümle bekleyen bir şafak vardır.
Halil Cibran


Tehlike büyüdükçe, ümit de büyür.
Hölderlin


Eğer ilim, ümit ile olsaydı, dünyadaki bütün insanlar alim olurdu.
Hz. Ali (r.a.)


Ümit, çalışan insanların rüyasıdır.
I. Pliny


Ümit, saadetten alınmış bir miktar borçtur.
Joseph Joubert


Ümit, uyanık insanın rüyasıdır.
Lev Tolstoy


Bir yerde yaşam varsa, orada umut da vardır.
M. T. Cicero


Hepimiz aynı bataklıkta yaşıyoruz; ama bazılarımız yıldızlara bakıyor.
Oscar Wilde


Umutla yolculuk etmek, gidilecek yere varmaktan çok daha zevklidir.
Robert Louis Stevenson


Sanayinin kamçılayıcısı, ilerleme gerçeği değil, umuttur.
Robert Southy


Umut olmadan, umulmayanı bulamayız.
Roger Garaudy


İnsanları canlandıran emeldir, öldüren yeistir.
Said Nursi


Umut yoksa, girişim de yoktur.
Samuel Johnson


Ümit, başlı başına bir mutluluktur, belki de mutlulukların en büyüğü...
Samuel Johnson


Hepiniz, umudunuz kadar genç, yeisiniz kadar ihtiyarsınız.
Samuel Ullman


Her şeyin yok olduğu anda bile, ümit vardır.
Thales


Ümit, en bedbaht insanlardan bile ışığını esirgemez.
Victor von Schetffell


Bir gün, her şeyin daha iyi olacağını düşünmek umudumuz; bugün her şeyin iyi olduğunu düşünmek, yanılgımızdır.
Voltaire


Hayat dardır doğru; ama ümit de geniştir.
Wolfgang Van Goethe