Türkler, yaman binicilerdir, hücumda ve devirde bir katip nasıl yaprak çevirirse,Türkler de tıpkı onun gibi düşmanı çevirip bozar ve saç gibi birbirinden ayırır.
Cahiz


Türkler'in vatanlarına bağlılıkları her hasletlerin üstündedir, memleket almaktan ziyade hakim olmak için harbi severler.
Cahiz


Türk milleti yüksek bir millettir; tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz.
Comenius


Türk'ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, arslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür, bütün bunlar canlı surette tasvir olunabilir. Müşkül ve pek müşkül olan, Türk'ün özünü göstermek meselesidir. Bu öz, ay ışığı gibi görülür, lakin olduğu gibi gösterilemez, hangi fırça mehtabın o ince haşmetini, gökten yere indirebilmiştir.
Decamps


Fakat bugün esirim, Türkler'in esiriyim, demirin, ateşin ve suyun yapamadığını onlar yaptılar; beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok, zindanda da değilim, hürüm, istediğimi yapıyorum; lakin gene esirim; şefkatin, alicenabın, asaletin, nezaketin esiriyim, Türkler beni, işte bu elmas bağa sardılar.
Demirbaş Şarl


Türkler'de yalnız sonsuz bir cesaret değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası da vardır.
General Çernayev


Düşmanına saldırırken amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silahsız kalmış düşman karşısında, bir seher yelidir, berrak bir göldür.
İtalyan Şairi Tasse


Tarih Türklerden çok şey öğrendi, onların başardıkları öyle eserler var ki bunlar, uygarlığın birer ziynetidir.
J. Hammer


Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta, birinci sınıf üstatlardır.
J. Hammer


Siz Türklerde şimdi yapılacak en büyük olay, en büyük yenilik, dil yeniliği olacaktır, elinizde fonetik bir dil var; insanı şaşırtan, heyecanlandıran bir dil...
Jean Cocteau


Türk kadınlarının en büyük süsü, Türk oluşlarıdır.
Lady Mary Montagu


Türk her şeyini feda eder; fakat istiklalini asla.
Lloyd George


Türk'ün ezeli meziyetlerini, tarihi faziletlerini, yüksek kabiliyetlerini inkar etmeyelim.
Lord Biaconsfield


Türkler ne ikiyüzlüdür, ne de yalancı, gerçi birçok milletlerin hürriyetlerini yıktılar ve onları alçaltmış oldular; lakin kendileri hiçbir zaman alçalmadılar. Türkler kendi aralarında yaşamalarına müsade ettikleri ve itikadsız tanıdıkları insanları, Avrupa'nın birçok yerinde ve asırlarca yapıldığı gibi, ateşte yakmadılar, onların dinlerine ve büyüklerine sadakatleri, Engizisyonsuzdu.
Lord Byron


Kılıcı insafsız bir maharetle kullanan Türk eli, mağlup ettiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.
Lord Byron


Türk dili o kadar mükemmel ve kaideleri o kadar kıyasidir ki bu dili, sanki lisaniyat alimleri vücuda getirmiştir.
Max Müller


Türkler öldürillebilirler; fakat mağlûp edilemezler.
Napoleon Bonaparte


İnsanları yükselten iki meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının iffetli olması, bu iki meziyetin yanında bir meziyet daha vardır, vatana her şeyini feda etmek kadar bağlı olmak. Bunlar büyük kahramanlığı, elem ve kedere karşı koymayı doğurur, işte Türkler, bu çeşit kahramandır.
Napoleon Bonaparte


Türk, asillerin asilidir, yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu pek yüksek asalet, ona doğuştan verilmiştir.
Pierre Loti


Türkler'in galibiyetleri gibi, mağlubiyetleri de şanlı ve ibretli.
Prince Eugene


Türk korkmaz; fakat korkutur, bir şey istese, almadıkça elini çekmez, tamah edilmeyecek şeylere göz koymaz, gururu yüksektir, hangi işe el vurursa mutlaka başarır, lakin olmayacak işlere de girmez.
Semame bin Eşres


Eğer kendilerini tanımış olsaydınız, Türkler'e hayran olurdunuz.
Sir Mark Sykes


Savaşın zevkini almak isteyen, Türklerle savaşmalıdır.
Tausend


Türklerin tek sevdikleri şey haktır, gerçektir ve hiçbir haksızlık yapmadıkları halde, haksızlığa uğramışlardır.
William Pitt