Toplum, kendisinden sürekli olarak istemeyene, bir şey vermez.
Alain


İnsanları ara sıra sarsmak yararlı olduğu gibi, toplumu da ilerleyebilmesi için sık sık sarsmak, hem de kesinlikle gereklidir.
Bernard Shaw


Ayrı ayrı birer ahlaksız yaratık olan insanlar, toplu oldukları zaman namuslu kişiler olurlar.
Charles de Montesquieu


Bütün ilimlerde bir ortaklık, bütün sanatlarda bir ortaklık, bütün faziletlerde ve bütün mükemmelliklerde bir ortaklık, böyle bir ortaklığın hedeflerine birçok nesil boyunca da varılamayacağından, cemiyet sadece yaşayanlar arasında bir ortaklık değil, ölenlerle henüz doğmamışlar arasında bir ortaklıktır.
Edmund Burke


Toplum; sevgiyle kaynaşır, adaletle yaşar.
Farabi


Koplum, asıl yeteneklilerden çok, sözde yeteneklileri ödüllendirir.
François de La Rochefaucauld


Hiç kimse, herkes tamamıyla özgür olmadan özgür olamaz, tamamıyla ahlaklı olmadam. ahlaklı olamaz. Hiç kimse, herkes tamamıyla mutlu olmadan mutlu olamaz.
Herbert Spencer


İnsanların içinde bulunup, onların bela ve sıkıntısına tahammül eden mümin, dağ başına çıkıp insanlardan uzak yaşayan müminden daha hayırlıdır.
Hz. Muhammed (sav.)


Toplum dediğimiz zaman koskoca bir kitle düşünürüz, oysa bu kavram, tek tek kişilerden milyonun bir araya gelmesinden, başka bir şey değildir.
Jean de La Bruyere


Her topluluğun bir lağım tarafı vardır, orada çirkin şeyler toplanır; fakat toplulukların asil, temiz tarafları da vardır, öyle olmazsa topluluk yaşayamaz. İnsanlar gözlerini çirkin şeylere dikmemeli, güzel taraflara çevirmeli, birbirlerini güzel kıymetlerin çerçevesinde görmeli ve sevmelidir.
Mahatma Gandhi


Her toplumun temel derdi, genç erkekleri oyalayacak uğraş bulma sorunudur.
Margaret Mead


İnsan doğal olarak iyidir, onu kötü yapan toplumdur.
Miguel de Unamuno


Toplumun gerekleri, kendi heveslerimden önce gelir.
Ralp Nader


Ahlaki değerleri ve inançları olmayan, bir toplum olamaz.
Robert Montgomery


Toplumun gücü, bireylerinden kaynaklanır.
Thomas Jefferson