Gecenin koynunda, yaşlılar için huzur; gençler için ümid gizlidir.
Bernard Shaw


Gündüz kandili hazırlamayan, gece karanlığa razı demektir.
Cenap Şehabeddin


Her gecenin, bir gündüzü vardır.
Hz. Ali (r.a.)


Fikirler, yüksek düşünceler, büyük kıymetli eserler, hep gecelerin mahsulüdür.
İ. Hakkı Bıçakçızade


Gece, düşüncelerin anasıdır.
John Florian


Gece, sevgilinin boyunu poşunu olduğundan daha güzel; düşmanını, daha kuvvetli; derdini, daha büyük; sevincini, daha küçük gösterir.
Kalman Mikszath


Cenab-ı Hak bizlere, gündüz güneş getirip zemini seyrettiriyor, gece ise karanlığı getirip semayı seyrettiriyor.
Mehmet Kırkıncı


Gece küçüldükçe küçülüyor ve yansıtıyor yeryüzü, lekesiz bir geleceği.
Paul Eluard


Gecenin uzunluğunu, hastalar bilir.
Sadi Şirazi


Gece ne kadar karanlıksa, yıldızı o kadar parlaktır.
Sandor Petöfi


Gecenin en karanlık anı, şafak sökmeden az öncedir.
Thomas Fuller