Kim büyük fikirler için yaşıyorsa, kendini düşünmeyi unutur.
B. Auerbach


Sadece akıllılar fikir sahibi olurlar; insanların geri kalanı fikirlerin eseridir.
Calvin Coleridge


Niçin mi fikir değiştiriyorum; çünkü ben fikirlerimin sahibiyim, kölesi değil.
Cenap Şehabeddin


Yüksek fikirler, yüksek dağlara benzer alışık olmayanlar ürkütür.
Cenap Şehabeddin


Güvenilir olmayan görüşleri benimsemek, kesinlikle zararadır.
Confucius


Yoksulken zengin görünmeye çalışan, aç iken tok görünmeye çalışan, başarısızken başarılı görünmeye çalışan insanların, amaçlarında direnmeleri ne kadar zordur.
Confucius


Eğer son birkaç yılda önemli bir fikrinizi değiştirip yenisini edinemediyseniz, hemen nabzınızı kontrol edin, ölmüş olabilirsiniz.
G. Burgess


Hepimizin aynı fikirde olması iyi bir şey değildir, çalışmayı yaratan fikir ayrılıklarıdır.
Henry Huxley


Fikirler, elektrik akımları gibi, birbirlerini tutuştururlar.
J. Eugel


Yeni fikirler daima şüphe ile karşılanır, genellikle de aleyhte olarak; buna karşı hiç bir mantıki sebep de gösterilemez, çünkü ona daha alışılmamıştır.
John Locke


Bir fikir kalpten bile gelse, kafadan çıkmalıdır.
John Norley


Fikirlerini hiç değiştirmeyen kimseler; gerçekten çok, kendilerini sevenlerdir.
Joseph Joubert


Haklı bir fikrin, meyve vermemesi mümkün değildir.
Lev Tolstoy


Fikirler kullanılmadıkça yararsızdır, onların değerinin kanıtı uygulanmalarıdır, o zamana kadar hapishanede sayılırlar.
Levitt


Büyük fikirler, kalpten doğar.
Luc Vauvenarques


Fikir ona derler ki bir yol açsın, yol ona derler ki bir gerçeğe ulaşsın.
Mevlana


Fikirler, cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez.
Mustafa Kemal Atatürk


Bazı insanların Fikirleri, bulutlarla örtülmüş tepelere benzer.
Nicolas Boileau


Duşta herkesin aklına bir Fikir gelir; ancak başarılı aksiyonerler duştan çıkar, kurulanır ve bu Fikir hakkında adım atarlar.
Nolan Bushnel


İnsanların aklı, yeni yeni Fikirlerle genişler ve bir daha ilk orijinal boyutlarına geri dönemez.
Oliver Wendell Holmes


Artık anlamış olmalıyız ki dava, hürriyette değil Fikirdedir. Fikri hürriyet doğurmaz, hürriyeti Fikir doğurur.
Peyami Safa


Her Fikir, her inanç, uygulamasının şiddetini belli bir derecede kutsallaştırır.
Sigmund Freud


En hayret verici görüşlerden biri; bir insanın, bağımlı insanlardan bağımsız Fikirler beklenmesini, hayal etmesidir.
Sizuanna Graff


Bir Fikre ulaşmak için, çok düşünceye ihtiyaç vardır.
Stanislaw J. Lee


Her yeni Fikir, başlangıçta diğerleri arasında azınlıkta kalır.
Thomas Carlyle


Ben iyi bir süngerim, ben fikirleri emer ve kullanırlM- Fikirlerimin büyük bir kısmı, onları kullanmasını bilmeyen başkalaşımdır.
Thomas Edison


Bir ordunun istilasına mukavemet edilebiliri fakat zamanı gelmiş bir fikre karşı bir şey yapılamaz.
Victor Hugo


Uygulama zamanı gelen bir fikir, dünyanın tüm ordularının toplamından daha güçlüdür.
Victor Hugo


Fikirler, ordulardan daha güçlüdür.
W. M. Paxton


Sağlam fikirlerden, kuvvetli hareketler doğar.
William Shakespeare