Tarih değil, hatalar tekerrür eder.
II. Abdülhamid


Tarih, insanların düşlerinin en aydınlık olanlarını gerçekleştirmek için giriştikleri, umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir.
Albert Camus


Tarihten hiçbir şey öğrenilemeyeceğini, tarihten öğreniriz.
Bernard Shaw


Yenilenlerin tarihini, yenenler yazmıştır.
Bertolt Brecht


İnsan, tarihe her istediğini söyletebilir; çünkü ölüler itiraz edemezler.
Cenap Şehabeddin


Tarih bilmeyen diplomat, pusuladan anlamayan kaptana benzer, her ikisinde de karaya oturma tehlikesi, kaçınılmaz sonuçtur.
Cevdet Paşa


Tecrübe ve tarihin öğrettiği şudur: İnsanlar ve hükümetlerin hiçbir zaman tarihten bir şey öğrenemedikleri veya onlardan çıkarılan prensiplere göre davranamadıklan.
George Hegel


Tarihi öğrenmeyenler, onu tekrar yaşamak zorunda kalırlar.
George Santayana


İnsanlık tarihi, giderek eğitimle felaket arasında, bir yarışa dönüşmektedir.
H. G. Wells


Gelecekte bizi nelerin beklediğinin en iyi falcısı, geçmişte başımıza gelenlerdir.
John Sheran


Tarihte ilk kez dram olan bir olay, bir kez daha tekrarlanırsa komedi olur.
Kari Marx


Tarih, geçen zamanların şahididir, onun gerçeklerini aydınlatır, anıları meydana çıkarır, günlük yaşamımıza yol gösterir ve eski zamanlardan bilinmeyen olayları anlatır.
M. T. Cicero


Tarihçiler için ilk yasa, hakikat olmayanı ağza almamaktır, ikincisi doğru olan bir şeyi örtbas etmemektir, bunlardan başka yazdığı bir şeyde taraf gütmemek ve kiı beslememektir.
M. T. Cicero


Büyük ve tarihi olayları, ancak büyük uluslar yaşayabilir.
Mustafa Kemal Atatürk


Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan, yapana sadık kalmalıdır.
Mustafa Kemal Atatürk


Tarihi yapan akıl, mantık, muhakeme değil; belki bunlardan ziyade hissiyattır.
Mustafa Kemal Atatürk


Tarih, muazzam bir erken uyarma sistemidir.
Norman Cousins


Tarih, bir kağıt parçası üzerine basılmış harflerden ibarettir, önemli olan tarih yapmaktır, yazmak değil...
Otto von Bismarck


Tarih, kainatın vicdanıdır.
Ömer Hayyam


Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet, her şeyini kaybetmeye mahkumdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi geçmişiyle, hatıralarıyla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ilgisi kesilmiştir.
Peyami Safa


Tarih, her şeyin tarihle doğrulanabileceğini doğrulamaktadır.
Voltaire


Tarih; kralların, generallerin çiftliği değil, milletlerin tarlasıdır. Her millet geçmişte bu tarlaya ne ekmişse, gelecekte onu biçer.
Voltaire


Tarih, coğrafyanın dördüncü boyutudur, ona zaman mana verir.
W. Van Loon


Tarihten edindiğimiz en iyi şey, onun uyandırdığı coşkudur.
Wolfgang Van Goethe