Tembel adam her zaman yapacağım der, halbuki yapıyorum demesi lazımdır; Çünkü istikbali doğuran iştir.
Alain


Basit bir adamın elinden geleni yapmaya çalışması, zeki bir adamın tembelliğinden çok daha değerlidir.
Baltasar Gracian


Tembellik, o kadar yavaş hareket eder ki yoksulluk, çok geçmeden ona erişir.
Benjamin Franklin


Tembellik bazen sabırla karıştırılır.
Benjamin Franklin


Boş oturmak pas gibidir, insanı çalışmaktan daha çabuk eskitir.
Benjamin Franklin


Faydalı çalışmaların çoğu, biraz daha çalışmamak yüzünden, heba olur.
Edmund Burke


Tembellik, kişinin hayatını herhangi bir işten daha çok doldurur ve onu, kendi kendisinin kölesi kılar.
Edmund Burke


Yaptığım incelemelerden sonra şu gerçeğe inandım; tembellik, insanın benliğini öyle bir sarar ve etkiler ki gerçekten çalışan insanın, tembelliğin kurbanı olmuş kişiden, daha çok dinlenme zamanı vardır.
Edmund Burke


Her iş için uygun olan zamanı kollamak ve akıllı dostlara danışmak iyidir, insan, tam iş göreceği sırada tembellik ederse, o uygun zamanı bir daha bulamaz.
Firdevsi


Tembellik, hür adamı esir yapar.
Firdevsi


Bir kere tembelliklerini tatmin ettikten sonra, gayretli görünmek için başkalarını en çok acele ettiren tembellerdir.
François de La Rochefaııcauld


İşlemeyen demiri kendi pası mahveder, insanı tembelliğe alışması mahveder.
Hint Atasözü


İnsanı, zamanından önce yıpratan bir şey varsa; o da tembelliktir.
Hz. Ali (r.a.)


Can sıkıntısı, dünyaya tembellikle beraber gelmiştir.
Jean de La Bruyere


Ahlaksızlıkların anası, tembelliktir.
Jean J. Rousseau


Tembellik, dünyada en büyük şeyin israfıdır; hayatın israfı.
Jeremy Taylor


Tembellik, yorulmadan önce dinlenme alışkanlığından başka bir şey değildir.
Jules Renard


Tembel insan, kıskanç olmaya yatkındır.
Kızılderili Atasözü


Tembel insanlar, daima yapacak bir şey ararlar.
Luc de Clapices


Teıiıbellik, ölümün küçük kardeşi, sefalet hayatın büyük düşmanıdır.
Namık Kemal


Zamanında bir adım atmayan tembel, sonradan yüz adım atmak zorunda kalır.
P. Giovio


İnsanı yıpratan ihtiyarlık değil, zihni ve bedeni hareketsizlik, tembelliktir.
Paul Dudley VVhite


Tembel ve fakir olmak daima ayıplanmıştır, bundan dolayı herkes, fakirliği başkalarından ve tembelliği de kendinden saklamaya, büyük özen gösterir.
Samuel Johnson


Çalışmak, insanın gerçek terbiyesidir, tembellik; hem vücuda, hem ruha, hem de bilince zarar verir.
Samuel Smiles


Tembellik, vücudun aptallığı, aptallık da zihnin tembelliğidir.
Samuel Smiles


Tembel bir dimağ, şeytanın çalışma odasıdır.
Samuel Smiles


Tembellik iki çocuklu bir annedir; kızının adı açlık; oğlunun adı hırsızlıktır.
Victor Hugo