Bütün zorlukların ortasında, fırsatlar yatar.
Alfred de Musset


Hazırlıkla fırsatın bir araya gelmesi, bizim şans dediğimiz çocuğu doğurur.
Anthony Robbins


Durumun diledikleri gibi olmamasından yakınan kimseler, karşılarına çıkan durumları değerlendirmeyen insanlardır.
Bernard Shaw


En başarılı insanlar bu ayrıcalıklarını, farklı bir yeteneğe sahip oldukları veya kendilerine bir fırsat sunulduğu için elde etmemişlerdir, elde olan fırsatı kullanmışlardır.
Bruce Barton


Fırsat, herkesin ayağına gelir; ama fırsatı değerlendiren azdır.
Bulwer Lytton


Her şeye homurdanmaya alışmış kimse, fırsat kapıyı çalınca bile gürültüden yakınır.
Confidences


Çeşitli seçeneklerin göz alıcı halısı önümüzde karış karış serilirken, ardımızdan arşın arşın toplanıyor.
Ezra J. Misnan


Fırsat gözlemek, piyasadan mal almaya benzer, çok defa biraz bekleyebilirseniz fiyatlar düşer.
Francis Bacon


Akıllı adam, bulduğundan daha fazla fırsat yaratan adamdır.
Francis Bacon


Büyük işlerde fırsatlar kollamaktan ziyade, önüne çıkan fırsatları değerlendirmek daha iyidir.
François de La Rochefaucaııld


Fırsat, insanın kapısını iki kez çalmaz.
François Rene de Chateaubriand


Fırsatlar çıkmadıkça, kabiliyetler pek az işe yârar
Fransız Atasözü


Zaman, içinde fırsatın bulunduğu şey; fırsat da içinde çok fazla zamanın bulunmadığı şeydir.
Hipokrates


Fırsatlar da bulutlar gibi, çabucak geçer gider.
Hz. Ebubekir (r.a.)


Dört şey asla geri gelmez; söylenen söz, atılan ok, geçmiş hayat ve kaçırılmış fırsat.
Hz. Ömer (r.a.)


Büyük adamları ortaya çıkaran, biraz da büyük fırsatlardır.
Jean J. Rousseau


Çince'de kriz kelimesi iki karakter ihtiva eder, biri tehlikeyi, diğeri de fırsatı simgeler.
John F. Kennedy


Fırsat çıkmadıkça, kabiliyetler pek az işe yarar.
Napoleon Bonaparte


Pek çok insan hayatı boyunca yabani otları fark ederken, çiçeklerin üstüne basarak yürür.
Peter Burwash


Uzun düşünmek insana, çok kez fırsat kaçırtır.
Publilius Cyrus


Hayat kısa, vazife ağır, fırsatlar geçicidir.
Socrates


Fırsatların sayısı, onları görecek insan sayısından çok daha fazladır.
Thomas Edison


Fırsat rüzgara benzer, marifet onu geçerken tutmaktır.
Türk Atasözü


Her gün, daha önce yapılamamış ve bundan sonra da yapılamayacak birçok iyi işi yapmak için fırsat çıkabilir.
V. H. Burleigh


Hayatta bir kez gittiğinde asla geri dönmeyen üç şey: Zaman, sözcükler ve fırsattır.
Visdomsord


Bir fırsat için hazır olmak; fakat sahip olamamak; sahip olup hazır olamamaktan daha iyidir.
Whitney Young