Dostlarından kuşkulanmak, başa geçenlere özgü bir hastalıktır.
Aeschylus


Şüphe, çilelerimizin en büyüğüdür.
Ahmet Muhip Dranas


İnsan; şüphe etmeyi, kendisini pohpohlayan kimseler dolayısıyla edindiği tecrübelerle değil, kendi kendisini tanıma ile öğrenmelidir.
Alain


Kuşkular, bize mutluluğu haram etmeye yararlar.
Andre Gide


İnanmak kolaydır, şüphelenmek daha çok güçtür. Şüphe etmeden ve zeka eseri sualler sormadan evvel, tecrübe, bilgi ve düşünmek lazımdır.
Dale Carnegie


Kuşkuculuk, tüm varlığımızı yıkabilir ve sürekli bir harabeye dönüştürebilir.
Epicuros


İşe kesinliklerle başlayan, şüphelerle bitirir. Şüphelerle başlamaya razı olan, kesinlikle bitirir.
Francis Bacon


Şüphe, duyguların değil, zekanın bir kusurudur.
Francis Bacon


Dostlarımızdan şüphelenmek, onların ihanetinden çok daha utanç vericidir.
François de La Rochefaucauld


Ancak güçlü bir inanca sahip olan kişi, kuşkuculuğun tadına varabilir.
Friedrich Nietzsche


Şiddetli hırsla şüpheciliği, bir arada gördüğüm çok olmuştur.
G. C. Lichtenberg


İş başarmak iradesi, başarmak imkanını haiz olmayı bilmekten doğar. Şüphe ve tereddüt ise bilginin en büyük düşmanlarıdır ve bu düşmanları teşvik eden, onları imha etmeyen kimse, adım başında onlarla karşılaşır.
James Ailen


Şüpheler, en kötü gerekçelerden daha zalimdir.
Jean B. Moliere


İyi bir insanın kötüden şüphelenmesi, kötünün iyiden emin olması kadar zordur.
M. T. Cicero


Kuşkuyla yaşanmaz, kuşkuyla düşünülür.
Rene Descartes


Şüphe; mutluluğun olduğu kadar, faziletin de düşmanıdır.
Samuel Johnson


Şüphe, ekseriya faydasız bir ıstıraptır.
Samuel Johnson


Az şey bilirsek bir şeyin doğruluğuna emin olabiliriz, bilgi artınca kuşku da artar.
Wolfgang Van Goethe


Kuşkusuz yaşa; çünkü bunalım, içinde yaşayanların ruhlarını ve bedenlerini küçültür.
Zerdüşt