İnsanın hayatında iki facia vardır: Biri insanın arzuladığı şeyi elde edememesi, diğeri de elde etmesidir.
Bernard Shaw

Felaketlerin önemsiz olması, mertçe bir cesaretle olur.
Demokritos

İnsanların felaketi; alışkanlıklarını, güvenlerini, kötü ve yanlış kullanmalarından gelir.
Epictetos

Dünyadaki esas facialar; haklı ile haksız arasındaki anlaşmazlıklar değil, iki haklı arasındaki anlaşmazlıklardır.
George Hegel

Felaket gelip çatmadan önce, açık veya kapalı bir şekilde geleceğini mutlaka haber verir.
Honore de Balzac

Felaketin iyi bir tarafı varsa, o da bize gerçek dostlarımızın, kimler olduğunu öğretmesidir.
Honore de Balzac

Hayatta neyin önemli olduğunu keşfetmek için, bir felaket beklememek gerekir.
Jackson Brown

Felaket içinde karar vermek, yarı kurtuluştur.
Johann Heinrich Pestalozzi

İnsanın kendi felaketine tahammül edebilmesi büyük hünerse, başkalarının felaketini paylaşabilmesi daha büyük bir hünerdir.
Joseph Joubert

Felaketlerin üstünde dimdik oturan insan, soylu ve cesurdur.
Napoleon Bonaparte

Başkalarının keyfine göre yaşamak, felaketlerin en büyüğüdür.
Publilius Cyrus

Bilmediğimiz şeyler, bizi felakete sürüklemez, bizi felakete sürükleyen şeyler, gayet iyi bildiğimizi sandığımız; fakat öyle olmayan şeylerdir.
Samuel Johnson

Felaket, insanın korku hislerini uyuşturan, en iyi ilaçtır.
Thomas Hardy

Felaket, kabarık dost sayısını sıfıra doğru indirir.
William Shakespeare