İyiler, asla düşmansız olamazlar.
Alexandro Manzoni

İyi basit, kötü ise çok yönlüdür.
Aristoteles

İyi bir adam gördüğünüz vakit, onu taklit etmeye çalışın, kötü bir adam gördüğünüz vakit, onun kusurlarını kendinizde de arayın.
Confucius

İyi görüneceğine, iyi ol.
Crispus Sallustius

Hiç kimse senden daha iyi değildir; ama sen ortaya bir şey koyamazsan, sen de hiç kimseden iyi değilsin.
Donald Laird

Kötüler birleştiği zaman iyiler de bir araya gelmelidirler, yoksa teker teker giderler.
Edmund Burke

Bir adamın zengin olup olmadığını herkes merak eder de, iyi olup olmadığını kimse araştırmaz.
Herrick Johnson

İnsanlarla öyle iyi geçininiz ki düşmanınız bile, ölümünüze ağlasın.
Hz. Ali (r.a.)

Komşusu, akrabası ve arkadaşı tarafından iyi denen kimse, gerçekten iyidir.
Hz. Ömer (r.a.)

Her şeyden önce iyi olalım, daha sonra mutlu oluruz.
Jean J. Rousseau

İnsan iyi doğar, tabiaten iyidir, onu kötü yapan cemiyettir.
Miguel de Unamuno

Daha iyi olmaya çalışmayan, iyi olarak da kalamaz.
Oliver Cromwell

İnsanlar, hep kendilerince iyi olanı isterler; ama gerçekten iyi olanı istedikleri yoktur.
Romanos Diogenes

Senden iyilere, yerini vermesini bil.
Terence

İyi ile kötü, çoğu zaman yan yanadır.
Voltaire

En iyiyi bulmak için uğraşırken, iyiyi kaybediyorsunuz.
William Shakespeare

Daha iyi, iyinin düşmanıdır.
William Shakespeare

İyiyi isteyen, önce kendi iyi olsun.
Wolfgang Van Goethe