Kainat Yaratıcısına olan inanç, ilmi araştırmanın en kuvvetli ve en asil muharrik gücüdür.
Albert Einstein

Benim için gerçek inanç, gücümü en iyi kullandıran, değerlerimi en iyi eyleme geçiren inançtır.
Andre Gide

Çağdaş toplumda inançsız zengin bir erkek, daha tehlikelidir iffetsiz yoksul bir kadından.
Bernard Shaw

İnsan inançlarının eseridir, nasıl inanıyorsa öyledir.
Bhagavad Gita

Herkes, Cennet'e kendi yoluyla girer.
Büyük Frederich

İnsanların inancı yoksa, acaba ne işe yararlar, bir araç bir güç kaynağına bağlanmazsa yol alabilir mi?
Confucius

Ben şahsen büyük bir hakikati harp meydanlarında öğrendim, savaşta siper içinde bulunup da Allah'a inanmayan, tek kimse görmedim.
Dwight Eisenhower

Batıl inanış, zayıf kafaların dinidir.
Eflatun

Parasını kaybeden insan çok şey kaybetmiştir, bir dostunu kaybeden insan daha çok şey kaybetmiştir, inancını kaybeden insan, her şeyini kaybetmiştir.
Elenor Roosevelt

İnsanları inandıkları şeylerden vazgeçirmek, bir şeye inandırmaktan daha zordur.
Ernest Renan

İnançsızlık büyük strestir, buna ancak güçlü insanlar dayanabilir.
Friedrich Nietzsche

Kuvvetli bir inançtan başka hiçbir şey, kuvvetli bir iş çıkaramaz.
Honore de Balzac

Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz de davamdan vazgeçmem
Hz. Muhammed (sav.)

İnandığınız gibi yaşamazsanız, yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız.
Hz. Ömer (r.a.)

Hiçbir davayı, hiçbir inancı, bir katilin kurşunları öldüremez.
John F. Kennedy

İnançlı olan bir kişinin gücü, sadece ilgisi olan doksan dokuz kişinin gücüne eşittir.
John Stuart Mili

Umumiyetle insanlar, arzu ettikleri şeylere kolayca inanırlar.
Julius Caesar

Rabbin isteseydi, yeryüzündekilerin hepsi mutlaka inanırdı, o halde sen mi insanları inanması için zorlayacaksın?
Kur'an-ı Kerim

Hiçbir şeye inanmayan insan, bir bardak içindeki köksüz çiçeğe benzer.
L. Borne

Ancak Allah'a inandığım zaman, yaşadığımı anladım.
Lev Tolstoy

İnanç, yaşamanın gücüdür.
Lev Tolstoy

İnsanlar genellikle olduklarına inandıkları kişi haline gelirler, eğer bir şeyi yapamayacağıma inanırsam, bu inanç onu yapma gücünü elimden alır. Yapabileceğime inanırsam, başlangıçta sahip olmasam bile, onu yapacak gücü kendimde bulurum.
Mahatma Gandhi

İnsanların en çok inandıkları şeyler, en az anladıklarıdır.
Montaigne

İnsan bir şeye inandı mı, onu başkasına da inandırmayı bir borç bilir, kolay inandırmak için de anlattığına dilediği gibi çeki düzen vermekten, bir şeyler katmaktan çekinmez, onun kafasının alabileceğini sandığı gibi konuşmak ister.
Montaigne

Dünyada en çok korktuğum insanlar, her şeye inanan, inandıklarına göre davranan ve her amaç için oy verenlerdir.
P. B. Shelley

Gördüklerim, beni görmediğim yaratıcıya inanmaya mecbur ediyor.
Ralph Waldo Emerson

İnanç dersini, doğadan alabilenlere ne mutlu.
Ralph Waldo Emerson

Hepimiz için en büyük mutluluk, her çağda, inançları için direnecek kadar güçlü ve yürekli kişilerin yetişmesidir
Robert G. Ingersol

İnanç, görmediğimize inanmaktır, bunun ödülü ise inandığımızı görmektir.
Saint Augustinus

İnsan korkusundan utanç, Allah korkusundan inanç doğar.
Samuel Johnson

Nerede bir saray yaptırsam, yanında bir cami yaptırmasam Allah'tan utanırım.
Tuğrul Bey

İnanç, arzuya dönüşen aşktır.
William Ellery Channing


Eğer kendi kendinize inanıyorsanız, diğer kimseler de size inanacaktır.
Wolfgang Van Goethe


Dünya ve insanlık tarihinin asıl, biricik ve en derin ve öteki bütün konuların üstünde olan konusu, inançsızlıkla inanç arasındaki çekişmedir.
Wolfgang Van Goethe

İnandığımız şeyin, bir yabancının ağzından tekrarlandığını duymak bize zevk verir.
Wolfgang Van Goethe

Bir şeye inancı pekiştirmeden önce, birbirimize inanmayı öğrenmeliyiz.
Yevtuşenko