Dehayı, ancak ıstırap doğurur.
Andre Maurois


Eğitilmemiş deha, işlenmemiş gümüşe benzer.
Benjamin Franklin


Acı çekmeyen deha yoktur.
Benjamin Franklin


İçtenlik, bütün dehanın kaynağıdır.
Boerne


Başkalarının başaramadığını yapmak ustalıktır, ustalığın başaramadığını ise deha tamamlar.
Frederic Amiel


Deha, belli bir konuya yöneltilmiş derin bir dikkatin mahsulüdür.
G. Boffon


Eğer sizde deha varsa, çalışkanlık bunu geliştirir. Eğer yoksa, onun yerini çalışkanlık alır.
Graham Greene


Deha, sebatla çalışmaktan başka bir şey değildir.
H. Odwight


Kötü günler dehayı uyandırır, iyi günler ise uyutur.
Horace Mann


Gökyüzü ve yeryüzü, imkanlar ve badireler, dehanın oluşumu için elbirliğiyle çalışırlar.
John Heinrich Fussli


Deha, ancak hürriyet havasını, teneffüs ede ede büyüyebilir.
John Stuart Mili


Kabiliyet zamanla gelişebilir; fakat deha asla.
Lord Byro


İnsan beceriye, deha insana egemen olur.
Malcolm Cowlew


Dehasız çalışanlar çoktur; fakat çalışmayan bir deha asla...
Nikolas Cybinsky


Deha, her gün sabah sekizde çalışma masasına oturup gece on iki de kalkmaktır.
Paul Walery


Deha, sınırların dikenli tellerini aşmanın çaresidir.
Robert Lynu


Her insanda, bir dahi kapasitesi vardır.
Steve Chandler


Deha, sonsuz güçlüklere katlanabilme yeteneğidir.
Thomas Cariyle


Deha, uzun bir sabırdır.
Thomas Edison


Sıkı bir çalışmanın yerini hiçbir şey alamaz, deha %1 ilham ve %99 terdir.
Thomas Edison


Dahi, geleceğe uzayan bir yoldur.
Victor Hugo


İlerleme isteği dehayı beslediği gibi çekememezlik de yüreği zehirler.
Voltaire


Ne yüksek derecede bir zeka, ne de büyük bir hayal gücü hatta her ikisi beraber olsa bile insan dahi olamaz, dehanın ruhu sevgi, sevgi yine sevgidir.
W. Amadeus Mozart


Deha, gerçekleri alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir.
William James


Dehadan beklenen ilk ve son şey, hakikat aşkıdır.
Wolfgang Van Goethe


Her büyük dehanın; kendi gidişi, kendi ifadesi, kendi tonu, kendi sistemi ve hatta kendi keyfiyeti vardır.
Wolfgang Van Goethe