Hiç kimse değişime karşı değildir, yeter ki ucu kendisine dokunmasın.
Ahmet Hamdi Tanpınar


İnsan ne kadar zayıf olursa; garip olandan, değişiklikten o kadar tiksinti duyar; çünkü en hafif yeni fikir, alışkanlıklarda en küçük bir değişiklik, onun gösteremeyeceği bir erdem, bir çevreye uyma çabasını gerektirir.
Andre Gide


Değişim, değişmeyen tek şeydir.
Arthur Schopenhauer


Değişiklik, zevkin annesidir.
Benjamin Disraeli


Dünyada değişiklik yapmakla başarılı olan insanlar, değişikliğe kendilerinden başlayanlardır.
Bernard Shaw


Bu dünyada ilerleyen kişiler, kollarını sıvayıp istedikleri ortamı arayan, bulamayınca da yaratan kişilerdir.
Bernard Shaw


İnsanlar değişir ve değiştirir.
Bertolt Brecht


Artık değişmeyecek hale geldiğin zaman, bitmiş sayılırsın.
Bruce Barton


"Değişim ne zaman gerekli?" sorusuna verilecek en iyi yanıt, gerekli hale gelmedendir.
Claus Moller


İnsanın kendini geliştirmesi, her gün adım adım gerçekleşen, yavaş bir süreçtir.
Edward de Bono


Yaşam durağan değildir, zihinleri değiştirmeyenler evindeki zavallılarla, mezardakilerdir.
Everett Dirksen


Sonuç olarak şunu unutmamak önemli, olmamız gereken şeyi, olduğumuz gibi kalarak olamayız.
Max de Pree


Rüzgarın yönünü değiştiremiyorsanız, yelkenlerinizi değiştirin.
Max de Pree


Çevremizi o kadar çok değiştirdik ki şimdi bu yeni çevreye uyabilmek için kendimizi değiştirmemiz gerekiyor.
Norbert Wiener


Ne kadar kolaydır başkalarının düşüncesini değiştirmek, ne kadar güçtür, kendininkini değiştirmek...
Oscar Wilde


Sen değiştiğinde, talihin de değişir.
Portekiz Atasözü


Kendini herkese uydurmak için yontmaya koyulanlar, sonunda yontula yontula tükenip giderler.
R. Hull


Başkalarının yanlışlıkları ve kötülükleriyle uğraşarak ruhunu karartma, düzeltilmesi gereken biricik insan kendinsin.
Ralph Waldo Emerson


Değişim, bir şeyleri riske atmaktır, bu bizi güvensiz kılar. Değişmemek en büyük risktir; ancak nadiren böyle algılanır.
Robert H. Waterman


Değişimden korkma; ama yine de onu amaçsızca kullanma.
Robert Moses


Ustalaştığınız şeyin ötesinde bir şeylere yönelmedikçe, asla büyüyemezsiniz.
Ronald E. Osborn


Bir şeyler değiştirmek isteyen insan, önce kendinden başlamalıdır.
Socrates


Değişim, ancak içeriden açılabilen bir kapıdır.
Terry Neil


Kendini değiştirmenin ne kadar güç olduğunu düşünürsen, başkalarını değiştirmede şansının ne kadar az olduğunu anlarsın.
Voltaire


Doğada her şey bir değişimdir; fakat bu değişimin arkasında sonsuzluk yatar.
Wolfgang Van Goethe