İnsanların yaptıkları ve tasarladıkları her şey, duydukları gereksinimleri gidermeye ve acılarını dindirmeye yarar.
Albert Einstein

İhtiyaçlar, ürkekleri bile cesur yapar.
Crispus Sallustius

İhtiyaçlar ve zaruretler öyle bir sihirli güce sahiptir ki insanı çalışmaya ve yeni şeyler bulmaya zorlar.
Daniel Defoe

İhtiyacın kanunu olmaz.
Deniş Diderot

İhtiyaç, tüm icatların anasıdır.
Eflatun

En kötü insanlar, çok kere birine muhtaç oldukları zaman, dünyanın en iyi insan olurlar.
Ebner von Eschenbach

İhtiyaç her şeyi öğretir, birçok şeylerden de vazgeçirir.
Ivan Sergeyeviç Turgenev

Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan insanlara, nasıl boyunduruk vurulabilir.
Jean J. Rousseau

Halkın kendi kendine yarattığı ihtiyaçların her biri, kendi boyunlarına bağladıkları birer zincirdir.
Jean J. Rousseau

İhtiyaçlarımızdan fazlası, bize bir yük ve derttir.
L. Annaeus Seneca

İstediğini değil sana gerekeni al, istemediğin şeyin fiyatı, pek az bile olsa yine senin için pahalıdır.
Marcus Porciu Cato

İhtiyaç, insana her şeyi öğretir.
Mor Jokai

Yasalar azametlidir; fakat daha azametli olan ihtiyaçlardır.
Wolfgang Van Goethe

Şunu bil ki süvari için en büyük bela, piyadenin yardımına muhtaç kalmasıdır.
Zemahşeri