Az ile mutluluk, çokla didişmekten iyidir.
Benjamin Franklin

Sana ait olanı iyice koru ve başkasına ait olana tamah etme, böylece hareket edersen, hiçbir aksilik saadetine engel olamaz.
Epictetos

Kime yeteri kadarı az gelirse, ona hiçbir şey yetmez.
Epicuros

Elinde olandan memnun ol, insan her şeyde birinci olamaz.
Ezop

Kanaatten nasibi olmayanı, dünya malı nasıl zengin eder.
Ferideddin-i Attar

Kanaatkarlık perhiz gibidir, adam daha çok yemeyi ister; ama kendine fenalık etmekten korkar.
François de La Rochefaucauld

Yeryüzünde bütün ıstıraplar, aza kanaat etmemekten doğar.
Firdevsi

Kanaatkar yaşa, sultan olursun.
Hz. Ali (r.a.)

Tamahkarlık fakirliktir, kanaat ise servettir.
Hz. Ömer (r.a.)

Allah'a en yakın olanlar, en fazla kanaat edenlerdir.
Socrates

En büyük hazine kanaatkar olmaktır, sonra sağlık ve çalışkanlık oldu mu, yaşamak için yeter bunlar.
Wolfgang Van Goethe

Kendi yağıyla kavrulmak, en büyük başarılardan biridir.
Wolfgang Van Goethe