Sizin gerçek değeriniz, insanlara karşı beslediğiniz hislerle, iş ve hareketlerinizle ve bir de onlara ve onlarla beraber yapacağınız iyiliklerle ölçülür.
Albert Einstein


Başarılı bir insan olmaya çalışmayın, değerli bir insan olmaya çalışın. Başarılı bir insan, hayattan verdiğinden fazlasını alır, değerli bir insan ise hayattan aldığından fazlasını verir.
Albert Einstein


Yaşayanlardan esirgenen değer, pek kolayca ölülere verilir.
Andre Gide


Eğer bir kelebeği sevebiliyorsak, tırtıllara da değer vermemiz gerekir.
Antoine de Saint Exupery


Elmas gibi ol, yandığın zaman ne yerde külün, ne de gökte dumanın kalsın.
Arif Nihat Asya


Vazgeçebileceğin hiçbir şeye kıymet verme.
Aristippos


Yapılamayacağı düşünülen bir şeyi yaparak, insanlığın güç alanını genişleten her şey değerlidir.
Ben Johnson


Altın, kir tutmaz.
Carlo Goldoni


Bir insanın değeri, çevresindekilerin değeri ile ölçülür
Cevdet Rende


İnsanın değeri, biraz da başkalarının kendi hakkındaki düşündükleriyle ölçülür.
Channing Poliock


Bize değer kazandıran şeyler, yaptığımız işlerdir.
G. Bangraft


Gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sağlığın kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.
Hatemü'l Esam


Dünya işlerindeki payın sınırlı olabilir, ama değerlidir.
Helen Keller


Bir şeyin değeri; onunla derhal veya uzun vadede değiştirilmesi gereken, benim hayat dediğim şeyin miktarıdır.
Henry David Thoreau


Başkalarından üstün olmanız önemli değildir, önemli olan dünkü halinizden üstün olmanızdır.
Hint Atasözü


Başarısızlıktan zarar görmeyen bir değer, hiç bir şeyin lekeleyemediği bir onurla parlar, böyle bir değer halkın keyfiyle ne yükselir ne de alçalır.
Horatius


İnsanların değeri, düşüp kalktığı ve beraber yaşadığı insanlardan anlaşılır.
Hz. Ali (r.a.)


Kendisiyle savaşım veren bir insan, en değerli insandır.
Jackson Brown


İnsanların değerini hissettirebileceği fırsatları kaçırma.
Jackson Brown


Her kim ki değersiz bir nesneye değer kazandırır, işte o; güç, coşkunluk ve saygınlık sahibidir.
John Heinrich Fussli


Gerçekten değerli bir şeye ulaşmanın, kestirme bir yolu yoktur.
John Williams


Birçok kişinin değeri, yontulmamış elmaslar gibi içinde saklıdır.
Juvenalis


İnsana: "Kendini bil!" denilmesi, yalnız gururunu kırmak için değil, değerini de bildirmek içindir.
M. T. Cicero


Günümüz insanı, her şeyin fiyatını biliyor; ama hiçbir şeyin değerini bilmiyor.
Oscar Wilde


Bir insanın değerini öğrenmek istiyorsanız, onun kendisinden aşağı seviyede olan kimselerle münasebetlerini inceleyiniz.
P. Pecaut


Bir insanın hayatından değerli bir şeyi yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur.
Rabindranath Tagore


Bir insana gereğinden fazla değer verirsen, ya onu kaybedersin ya da kendini.
Sydney J. Harris


İnci, çamurda erimez.
Victor Hugo


Başkalarına değer biçmek, kendine değer biçmek demektir.
William Shakespeare


Değerin, sahtesi de gerçeği de kara bahtın fırtınalarında belli olur.
William Shakespeare


İnsanın neye sahip olduğuna değer veririm; ama ne yapıp ne başardığına daha büyük değer veririm.
Wolfgang Van Goethe