Gerçek sanatkar, eserinin anlaşılıp anlaşılmayacağı sorusunu düşünmez bile.
Albert Stifter


Sanat doğanın içindedir; sanatçı, onu oradan çıkarabilendir.
Albert Dürer


Sanatçıya, iki göz yetmez.
Alphonse de La Martine


Sanatçı, yaşamını yaşadığı gibi anlatmamalı; ama sonraları anlatacağı biçimde yaşamalı.
Andre Gide


Bir sanatkar için sadece tek duruş vardır: Dimdik.
Dylan Thomas


Sanatkar, merkezini kendi içinde barındırandır.
Friedrich Schlegel


Sanatkar, duyacağı yerde düşünürse adileşir.
Gustave Le Bon


Taviz veren bir sanatkar; eserine değil, kendisine ihanet etmektedir.
Jean Cocteau


Eserini tamamlayabilenin ardından, tamamlayamadığını gizleyebilen gelir.
John Heinrich Fussli


Eserini tamamladığı anı bilen kişi, sanatçıların ve insanların prensidir.
John Heinrich Fussli


Gerçek sanatçının görevi; dünyanın maddi güzelliklerini, ahlaksızlığını anlatmak değil, çirkinlikleri eleştirip gerçekleri aydınlatılmış bir biçimde aktarmaktır.
Lev Tolstoy


Zeka ile elin birlikte çalışmadığı yerde, sanatçı yoktur.
Leonardo da Vinci


Sanatçı; geçmişi, şimdiyi ve geleceği kavramak zorundadır.
Maksim Gorki


Bir ülkeyi; yalnız orduları değil, fikir adamları, şairleri, ressamları da korur. Bilgi ve sevgi de bir koruma vasıtasıdır, hem de en güzel en tesirli koruma vasıtası.
Mehmet Kaplan


Sanatçı, toplumda uzun çalışmalardan çabalardan sonra, alnında ışığı ilk duyandır.
Mustafa Kemal Atatürk


Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.
Mustafa Kemal Atatürk


Bazen sanatkar hayatının, uzun ve tatlı bir intihar olduğunu düşünüyorum; ama pişman değilim.
Oscar Wilde


Hiçbir büyük sanatçı, hiçbir zaman çevresindeki şeyleri gerçekten oldukları gibi göremez, eğer öyle olsaydı, sanatçı olamazdı.
Oscar Wilde


Sanatçı, her yandan gelen duyguları algılayan bir anten gibidir.
Pablo Picasso


Sanatçı, kurallara uygun düzgün bir bütün kurabilmek için her şeyi düzene sokmak, bir parçayı öteki parça ile uyumlu kılmak zorundadır.
Socrates