Bütün sanatlarda, insanı şaşırtan bir yan vardır.
Alain


Dünya aydınlık olsaydı, sanat olmazdı.
Albert Camus


Sanat, hem coşma, hem yadsıma işidir.
Albert Camus


Sanat, ekmek peşinde koşarsa alçalır.
Aristophanes


Sanatta, ancak yeteneğin değeri vardır.
Arthur Schopenhauer


Sanat tesbit etmez, olacak olanı sezer.
August Everding


Manevi kültürün tümü gibi, sanat da emekten doğar ve gelişir kuşkusuz.
Avner Ziss


Bütün sanatlar, Allah vergisidir.
B. Waldis


Sanattaki gerçeğin sırrına ulaşmak, öz varlığı, ilahi varlığa bırakmaktır.
Benine Brenttmo


Sanat; davranışımızı, karakterimizi, adalet ve sempati hislerimizi rafine etmeli; kendi kendimizi tanımamızın, kendi kendimizi kontrol etmemizin, diğerleri için beslediğimiz saygı hislerimizin ve hareketlerimizin yücelmesine hizmet etmeli; bizi adiliğe, zulme, adaletsizliğe ve bayalığa tahammül etmeyecek şekilde geliştirmelidir.
Bernard Shaw


Sanat, uygarlığın imzasıdır.
Beverly Hills


Büyük Rus ressamı Brullof, bir defa talebesiden birinin eserini tashih etmişti, talebe bu tashih yüzünden, büsbütün değişen levhaya hayretle bakmış ve "Siz bir tek noktaya dokundunuz; fakat eser ne kadar değişti?" demiş. Brullof da şu cevabı vermiştir: "Sanat o küçük noktanın başladığı yerde başlar."
Brullof


Bir ülkede, akıl ve sanattan çok maddi servete kıymet verilirse bilinmelidir ki orada keseler şişmiş, kafalar boşalmıştır.
Büyük Frederich


Sanat eserleri, bir medeniyeti sonraki nesillere anlatan şahidlerdir.
E. G. Benite


Sanat; ne bir oyun ne de bir eğlencedir, o ancak ruhun dışarıya vurarak, kendisini göstermesi ihtiyacıdır.
E. G. Benite


Eski sanat büyüklerinin sırlarını bilmedikçe, onlar derecesine erişilemez.
Edgar Degas


Güzel sanatlar; insanın elinin, kafasının ve kalbinin birlikte çalıştığı şeylerdir.
Francis Bacon


Bir an gelir verimli olabileceğiniz zamanın, on yıldan daha fazla olmadığını anlarsanız, gelecek gecenin yükümlülüğünü omuzlarınızda hisseder ve dünyayı, sanatın onda birine sığdırmak istersiniz.
Frederic Amiel


Sanat, özgürlük tarafından emzirildikçe büyür.
Friedrich Schiller


Sanat; gençliğe terbiye, yaşlılığa avuntu, yoksullara zenginlik ve zenginlere de süs verir.
Friedrich Schiller


Sanat, bizi Allah'a götüren köGoogle Page Rankingüdür.
Georg Ebers


Bilim ve sanat uzun, ömür kısadır.
Hipokrates


Sanatın vazifesi, tabiatı kopya etmek değil, tabiatı ifade etmektir.
Honore de Balzac


Bilim ve sanat, takdir edilmediği yerden göç eder.
İbn-i Sina


Sanat, insanın doğa içerisinde sürüp gitmesidir.
Jean Marie Guyau


Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.
John Heinrich Fussli


Sanatta tüm ortaklıklar, zararlıdır.
John Heinrich Fussli


Uygulamadaki kusursuzluk, kuramdaki yetersizliği gidermez.
John Heinrich Fussli


Sanat, gözlerimize inanamamıza yarar.
Kari Kraus


Sanat, tabiatı taklitten başka bir şey değildir.
L. Annaeus Seneca


Sanatın gerçekçi ve yararlı olabilmesi için, uhrevi, milli, dini ve ahlaki özellikler taşıması gerekir.
Lev Tolstoy


Bir eserin, bütün insanlık için yararlı olması için, iyi ve kötüyü ayırması, güzel ve anlaşılabilir olması gerekmektedir. Sanat ancak, belli bir sınıf için değil, büyük kitleler için yarar sağladığı zaman, sözü edilebilir bir değere ulaşır.
Lev Tolstoy


Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir.
Lev Tolstoy


Eğer uğrunda ömür verilen nice zahmetlere katlanılan, göğüs gerilen sanat, insanı ezmek, sömürmek için kullanılırsa, bu durumda sanatın faydasından değil zararından bahsetmek gerekir.
Lev Tolstoy


Sanat, ahlaksızlığın meşrulaşmasına zemin olamaz.
Lev Tolstoy


Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde, sanat olmaz.
Leonardo da Vinci


Güneşin çiçekleri renklendirmesi gibi, sanat da hayata renk verir.
Lord Aubery


Gerçek bir sanat eseri, yalnız ilahi olgunluğun gölgesidir.
Michelengelo


Yüksek uygarlığın, merdiveni sanattır.
Mustafa Kemal Atatürk


Çocukken herkes bir sanatkardır, zor olan yetişkinken sanatkar kalabilmektir.
Pablo Picasso


Sanat, bize hakikati bildiren bir yalandır.
Pablo Picasso


Sanat, görüneni tekrarlamuz; görünür kılar.
Paul Klee


Yoksullardan uzaklaşıncu sanat, yoksullaşmıştır.
Romain Rolland


Tüm sanatlar kardeştir, hepsi de ötekilerin ışığı altında ilerler.
Voltaire


Sanat; tecrübe de değildir, türev de o, bilinmezle irtibat kurar.
Willi Baumeister


Düşünce ve deneyim asla bir merkezde buluşamaz, onlar ancak sanat ve eylem sayesinde birleştirilebilir.
Wolfgang Van Goethe


Güç olduğunu gayet iyi biliyoruz; ama özel olanın yorumu ve işlenmesi sanatın asıl hayatıdır.
Wolfgang Van Goethe


Sanatlar, yeryüzünün tuzudur; tuz yemeklere neyse, sanat da teknik için odur.
Wolfgang Van Goethe


Ulusal sanat ve ulusal bilim yoktur, ikisi de tüm üstün ve yüksek değerler gibi, tüm dünyanın malıdır.
Wolfgang Van Goethe