Gençliğimizde, düşüncelerimizi oluşturan bütün konular sevgi ile ilgilidir, sonraları ise bütün sevgilerimiz, düşüncelerimiz olur.
Albert Einstein


En yüksek sevgi; Allah sevgisi, en iyi sevgi; anne sevgisi.
Alman Atasözü


İnsan, yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez.
Anatole France


Sevmek, insanların birbirlerine bakmaları değildir, birlikte aynı yöne doğru bakmalarıdır.
Andre Gide


Sevmekten sonra en büyük mutluluk, sevgiyi itiraf etmektir.
Andre Gide


Sevgi ne kadar büyükse, acısı da o kadar büyük olacaktır.
B. Spinoza


Sevgiyle bakılan her şey güzeldir aslında, kim dünyayı daha çok severse, o daha güzel bulacaktır.
Christian Morgenstern


Sevgi bizi zamanın yıkımından koruyan, yıkılmaz bir kaledir.
Constance Foster


Bazen sevgi sayesinde her şey birbiriyle birleşir, başka bir zamanda ise nefret yüzünden, hepsi birbirinden ayrılır gider.
Empedocles


Çocuk sevgisi; sevildiğim için seviyorum, büyüklerin sevgisi; sevdiğim için seviliyorum, olgunlaşmamış sevgi; seni, sana gereksinmem olduğu için seviyorum, olgun sevgi; seni sevdiğim için, sana gereksinmem var.
Erich Fromm


Kendine karşı sevgi, başkalarını sevebilme yetisine sahip olanlarda görülür.
Erich Fromm


Fazla iktidar hırsı yüzünden düşen melekler oldu, fazla bilgi arzusu da insanları düşürdü; fakat sevecenliğin fazlası yüzünden tehlikeye giren ne bir melek, ne de bir insan olmuştur.
Francis Bacon


İnsan, başkasına ilham ettiğinden çok kendi duyduğu sevgiyle mutlu olur.
François de La Rochefaucauld


Sevgi insanı birliğe, egoizm ise yalnızlığa götürür.
Friedrich Schiller


Hayat sevginiz, en yüksek umudunuza beslediğiniz sevgi olsun, en yüksek umudunuz da en yüksek hayat düşünceniz olsun.
Friedrich Nietzsche


Hangi acı, sevginin verdiği acıdan daha soylu daha değerlidir.
George Sand


Kimyacı; kalbinden şefkat, saygı, özlem, sabır, pişmanlık, sürpriz ve affedicilik elementlerini çıkarabilir ve bunları birleştirerek sevgi adı verilen tek bir atom haline dönüştürebilir.
Halil Cibran


Başka bir insanın mutluluğu, güvenliği ve gelişimi bizim için kendi mutluluğumuz, güvenliğimiz ve gelişimimiz kadar, önemli hale geldiğinde sevgi vardır.
Harry Stack Sullivan


Sevginin varlık nedeni, bizi mutlu kılmak değildir. Benim inancıma göre sevgi, acı çekmelerde, çilelere katlanmalarda ne kadar güçlü olduğumuzu bize göstermek için vardır.
Herman Hesse


Sevgi, dostlara saygılı olmakla güçlenir.
Hz. Ali (r.a.)


Sevdiğin kimseyi ölçülü sev, olabilir ki günün birinde düşmanın olur, düşmanına karşı da aşırı gitme, olabilir ki günün birinde dostun olur.
Hz. Muhammed (sav.)


Din, millet, vatan, namus ve devlet gibi yüce şeylere şiddetli sevgi; yüce ve büyük sevgidir, o ise hakiki insanlarda bulunur.
İ. Hakkı Bıçakçızade


Sevgi ve beceri yan yana geldiğinde, muhteşem bir eserin ortaya çıkmasını bekleyin.
John Ruskin


Sevgi, sadece anı yaşar, ne geriye dönüp eskinin iyi günlerinden bahsederek, günümüzde geçmişin güvencesini bulur, ne de yarın için yaşar.
Leo Buscaglia


Sevgi her zaman kolların açık duruşudur, sevgi için kollarınızı kaparsanız, kendiniz dışında tutacak hiçbir şey kalmadığını görürsünüz.
Leo Buscaglia


Verdikleri sevgiyi tam ölçüsünde geri almak isteyenler, ciddi düş kırıklığına uğrayacaklardır, sevgi, eşit miktarlarda ölçülüp dağıtılamaz.
Leo Buscaglia


Anladım ki Allah insanların birbirinden ayrı ayn değil, tek vücut halinde yaşamalarını istediğinden, her birine kendi ihtiyaçlarını değil; hepsi için gerekli olan şeyleri ilham ediyor. Anladım ki insanlar, kendilerini düşünerek yaşıyor gibi görünse de gerçekte onları yaşatan tek şey sevgidir. Kim severse, Allah'a yaklaşır; Allah da ona yaklaşır, çünkü o, sevgiyi yaratandır.
Lev Tolstoy


Sevgiden acılar tatlılaşır; sevgi yüzünden bakırlar, altın olur; sevgi yüzünden tortular durulur, arınır; sevgiden dertler şifa bulur; sevgi yüzünden, padişah kul kesilir.
Mevlana


Yaşamlarımızın değişik aşamalarındaki sevgi işaretleri farklılık gösterir, bağımlılık, ilgi, hoşnutluk, kaygı, sadakat, keder; ancak yürekteki sevgi hiç değişmez. Her şeye karşın, insanların birbirleriyle bağ kurma kapasiteleri vardır.
Michael Dorris


Sevginin bulunmadığı yerde, aklı da arama.
Mihayloviç Dostoyevski


Hiçbir şey bilmeyen, hiçbir şeyi sevmez, hiçbir şey yapamayan, hiçbir şey anlamaz. Hiçbir şey anlamayan değersizdir, oysa anlayan kişi aynı zamanda sever, farkına varır, görür... Bir şeyin, aslında ne kadar bilgi varsa, daha fazla sevgi vardır.
Paracelsus


Sevgisiz bir saray, eski bir kulübeden farksızdır; içinde sevgi olan küçük bir barakaysa, ruh için bir saraydır.
Robert G. Ingersol


Sevgi, Allah'ın yarattığı şeylerin en yükseğidir; fakat sevgi sahibi olan insanın, para sahibi de olması, çok büyük bir bahtiyarlıktır.
Russell H. Conwell


Sevgi, karşılıklı verilen mutluluktur.
Sabina


Sevgi, kötülüğü yok ettiği gibi, iyiliği de yaymaktadır, katı kalpleri yumuşatmakta, insan doğasının en saf yönünü oluşturmaktadır. Sevgi, insanlığın dayandığı en büyük hakikattir.
Samuel Smiles


Duyguları en iyi şekilde sevgi sayesinde harekete geçirmek mümkündür; daha doğrusu, duygular başka şekilde harekete geçmez. Kalp, kalbe etki etmelidir, gönlü sevgiyle dolu kişinin tüm ilişkilerinde karşısındakini etkilediği görülmüştür.
Samuel Smiles


Sevgi, bilgi ve çalışmanın; ne vatanı olur, ne gümrük duvarları, ne de üniforması.
Sigmund Freud


Ben bu dünyaya kin değil, sevgi paylaşmaya geldim.
Sophokles


Yağmuru sevdiğini söylüyorsun; ama yağmur yağınca şemsiyeni açıyorsun. Güneşi sevdiğini söylüyorsun; ama güneş açınca gölgeye kaçıyorsun. Rüzgarı sevdiğini söylüyorsun, rüzgar çıkınca, pencereni örtüyorsun. İşte bundan korkuyorum; çünkü beni de sevdiğini söylüyorsun.
William Shakespeare


Sevgi ektiğimiz yerde, sevinç büyür.
William Shakespeare


Amaç, sevgi uğruna ölmek değil; uğrunda ölünecek sevgi bulmaktır.
William Shakespeare


İçinden şöyle bir etrafına baktı mı insan, sevginin nasıl hayat verdiğini öğrenir.
Wolfgang Van Goethe


Seven iki kalp, iki mıknatıslı saat gibidir; birinde kıpırdayan bir şey ötekini de harekete geçirir; çünkü her ikisinde de etki eden şey, içlerinden geçen tek kuvvettir.
Wolfgang Van Goethe


Tabiatın tacı, sevgidir, ancak sevgi yoluyla ona yaklaşılabilir. Sevgi bütün varlıklar arasında uçurumlar yaratır, ama her şey birbiriyle kucaklaşmak ister; her şeyi bir araya çekmek için birbirinden ayırmıştır.
Wolfgang Van Goethe


Gerçek sevgi; iyilik gördüğünde artmayan ve kötülük gördüğünde eksilmeyendir.
Yahya bin Muaz