Kendine saygı, disiplinin meyvesidir; insanın kendisine hayır demesiyle artar.
A. Herschel

Çok zor bir şeyi yapmakla uğraşan ve çok iyi yapan bir kişi, kendisine saygısını hiçbir zaman yitirmez.
Bernard Shaw

Büyüklerime hürmet; vazifem ve arzumdur.
Budha

Üstün insan öteki insanlara saygı gösterir, o zaman dünyanın dört bucağında oturanlar, onun kardeşi olur.
Confucius

İdeal insan; özel hayatında ciddi, kendinden üstündekilere saygılı, halkla ilişkilerinde iyiliksever vc adildir.
Confucius

Saygı; güvenilir görgü kuralları dikkate alınmadan yapıldığında, boş bir çabaya, ihtiyaç; dikkat edilmediğinde korkaklığa, cesaret; serkeşliğe, dürüstlük; yüzsüzlüğe dönüşür.
Confucius

Başkalarının düşüncelerine saygı gösterin, hiç kimseye yanlış düşündüğünü söylemeyin.
Dale Carnegie

Saygı olan yerde korku olur; ama korku olan yerde her zaman saygı olmaz.
Eflatun

Saygı, ancak özgürlüğün bulunduğu yerde vardır, sevgi ise özgürlüğün çocuğudur, hiçbir zaman zorbalığın çocuğu olmamıştır.
Erich Fromm

Her zaman en az katlanabildiğim şey, kutsallığın karikatürleşmesi ve saygıya tecavüz olmuştur.
Frederic Amiel

Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir.
Şeyh Edebali

Efendilik için son sınav; kendisine hiçbir çıkar sağlamayacak insanlara karşı da saygıda kusur etmemek...
William Lyon Phelps