Üçüncü dünya savaşında hangi silahlar kullanılacak bilmiyorum; ama dördüncüsü taş ve sopa ile yapılacak.
Albert Einstein


Propagandayla zehirlenmedikleri sürece, kitleler asla savaş düşkünü değildir.
Albert Einstein


Ben, barış İçin savaşmak istiyorum.
Albert Einstein


Savaşın iyisi, barışın kötüsü yoktur.
Benjamin Franklin


Korkudur, insanı savaştıran ve aldırmazlıktır savaştan kaçıran, savaşın başlıca kaynağı korkudur.
Bernard Shaw


Kaybedilmiş bir savaş, kazanılmış bir savaşın yarısı kadar hüzün vermez.
Duke Of Wellington


İnsan savaşın ne olduğunu, ancak bittiği zaman anlar.
H. N. Brailsford


Savaşta en akıllıca davranış, en cesurane kararı vermekle olur.
Helmuth von Moltke


Bir savaş, savaş sırasında değil savaştan önce kazanılır.
Helmuth von Moltke


İhtiyar adamlar, savaş ilan ederler; fakat savaşan ve ölen gençlerdir ve her türlü meşakkat ve sıkıntıyı çeken de gençlerdir.
Herbert Clark Hoover


Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez.
Japon Atasözü


Bütün savaşlar, önce insanın zihninde kazanılır.
Jean D'arc


Barışta oğullar babalarını, savaşta da babalar oğullarını gömerler.
Krezüs


Savaşı kazanacak kadar kuvvetli, savaştan kaçacak kadar akıllı olmalıyız.
Lyndon B. Johnson


Savaş zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır, milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça, harp bir cinayettir.
Mustafa Kemal Atatürk


Harp sanatı, öyle bir ilimdir ki onda hesap edilmeyen ve düşünülmeyen bir şey muvaffak olamaz.
Napoleon Bonaparte


Savaşta başarı kazanmak için, manevi gücün rolü dörtte üç, maddi gücün rolü ise dörtte birdir.
Napoleon Bonaparte


İstediğiniz zaman başlatabilirsiniz savaşı; ama ancak gücünüz yettiği zaman sona erdirebilirsiniz.
Nicola Machiavelli


Her millet, bilmelidir ki kendi barış ve güveni, kendi öz kılıcına dayanır.
Otto von Bismarck


Baştan başa bütün dünya, bir damla kanın yere dökülmesine değmez.
Sadi Şirazi


Büyük savaşlar tarihinde, yalnız generallerin adları hatırda kalırsa da zaferler, büyük ölçüde erlerin kıymet ve cesaretleri sayesinde kazanılmıştır.
Samuel Smiles


Düşmanla daha karşı karşıya gelmeden önce savaşı kazanana, gerçek savaşçı derler.
Sun Tzu


Savaşta cn önemli şey hızdır.
Sun Tzu


Uygarlığımız ilerlemiyor diyemeyiz; çünkü her savaşta daha yeni öldürme yöntemleri kullanılıyor.
Will Rogers


Savaşta, karar ve azim; yenilgide, meydan okuma; zaferde, bağışlayıcılık; barışta, iyi niyet...
William Churchill