Dış politika, hassas terazi ile tartılmalıdır.
II. Abdülhamid


Bağımsızlar, politikayı politikacının tutsaklığından, kurtarmayı isteyenlerdir
Adlai Stevenson


Haklı bir siyasi davaya en büyük zararı, muhalefetin acımasızca saldırması değil yandaşlarının aptalca savunması verir.
Alexander Hamilton


İnsanın kendi vatanı için yalan söylemesi, bir yurtseverlik sanatıdır; buna diplomasi derler.
Ambrose Bierce


Partiler gemideki yolculara benzerler, eğer gemiyi devirecek olurlarsa hepsi de yok olacaklardır.
Andre Maurois


Siyaset, sezdirmeden değişme sanatıdır.
Andre Maurois


Bir insan hakkında fıkralar yapılmaya başladı mı, artık onun istifası gelmiştir.
Benjamin Disraeli


Bir parti umûmi bir planı tatbik ederken, her adamın o görüşte kendi husûsi menfaat ve alakası vardır.
Benjamin Franklin


Siyasetçinin aile terbiyesi, avam kamarasında konuşmaya başladığı zaman belli olur.
Bernard Shaw


Hiçbir şey bilmez, yine de her şeyi bildiğini sanır, böyle biri neden başarılı bir politikacı olmasın?
Bernard Shaw


Pratik politikacılar parlamentoyu kullanarak herhangi bir şeyin yapılmasını engelleme sanatında usta olmuş kişilerdir.
Bernard Shaw


Hata yapmak insanlara vergidir, bunu başkalarının üstüne atmak politikadır.
Bili Vaugheur


Propaganda öyle bir sanattır ki insan başkasının ayağına basarken, kendisi ah der.
Bob Hope


Siyasette yükselmenin sırrı, aptal ve kanaatkar görünüp akıllı ve muhteris olmaktır.
Charles de Montesquieu


Politikacıya soru sorma ki sana yalan söylemesin.
Dashiell Hammett


Hükümettekiler akıllarının sonundadırlar artık; çünkü oraya kadar gelmeleri, çok vakit almıştır.
Desmond Mc Carthy


Sırtı yere geldikten sonra kazanmış olmak, yalnız siyaset alanında görülür.
Edgar Fause


Kötü politikacıları kazandıranlar, oy vermeyen iyi yurttaşlardır.
George Jean Nathav


Politikacı, başkasının nasırına basıldığı zaman, feryat koparma yeteneği olan kişidir.
Henry Tisot


Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür.
John Arbuthnot


Sürekli olarak gerçeği söyleyen politikacı yoktur; çünkü sürekli olarak gerçeği söyleyen kişi, politikacı olamaz.
Mark Twain


Politikacının hayatının yarısı seçmeni, öbür yarısı birbirini aldatmakla geçer.
Mark Twain


Politika, insanın karakterini mahveder.
Otto von Bismarck


Siyaset bir ilim değil, bir sanattır.
Otto von Bismarck


Siyaset cambazlığına giren bir adam, iradesine dikkat etmelidir; çünkü siyaset karakteri bozar.
Otto von Bismarck


Siyasette kuraldır; müttefiklerini herkesin yanında öv, arkalarından sonra konuş.
Palmiro Togliatti


Politika, insanların kendilerini ilgilendiren şeylerden alıkoyma sanatıdır.
Paul Walery


Siyaset mahkeme salonlarına girdiği anda, adalet oradan çıkmalıdır.
R. de Guizot


Bürokrasi, hızdan dehşete düşer ve basitlikten nefret eder.
Robert Slater


En kudretli uyuşturucu, politikacının ağzından çıkan kelimelerdir.
Rudyard Kipling


Dürüst politikacı birine satıldıktan sonra, öbür seçime kadar başkasıyla pazarlığa oturmayan politikacıdır.
Simon Cameron


Tüm politikacılar aynıdır, tek farkları suratlarıyla boylarıdır.
Thedore Roosevelt


Politikacının dili, sivri değil kıvrımlı olur.
Victor Hugo


Ahlak bakımından yanlış olan bir şey, politika açısından da doğru olmaz.
W. E. Gladstone


Politika gerçekleri gizleyip yalan söylemek değil, gerçeklerin istediğiniz yanını göstermektir.
Winston Churchill