Her binanın bir temeli var, İslam binasının temeli de güzel ahlâktır.
Abdullah bin Abbas


Ahlâksızlık, ahlâkın var oluş nedenidir.
Anatole France


Ahlâk, insanla beraber ve onun içinde doğar.
Anatole France


Bir insan için Allah'ın en büyük ihsanı iyi ahlâktır. Güzel bir yüz ya da nazlı bir davranış bile, kalp kötüyse fena ahlâkı gizleyemez.
Andre Maurois


Ahlak duygumuz, ihtiraslarımızı kontrol eder.
Bernard Shaw


Erkeğin de kadının da terbiyesi, birbirleriyle tartıştıkları zaman belli olur.
Bernard Shaw


Lafazanlığın ve gösteriş düşkünlüğünün, ahlâkla bir arada bulunması nadirdir.
Confucius


Ahlâk ve üçkağıtçılık, terazinin iki ayrı kefesinde yer alır; biri çıkarsa biri iner.
Eflatun


Ahlâk da sanatta olduğu gibi hiç konuşulmaz; ancak yaşanır.
Ernest Renan


Ahlâk, cemiyetin temelidir.
François Rene de Chateaubriand


En kötü düşmanlarımız cahil ve basit insanlar değil, okumuş ve ahlâkları bozuk olanlardır.
Graham Greene


Üstünlüğün en büyüğü, güzel ahlâktır.
Hz. Ali (r.a.)


Yoldaşların en iyisi güzel ahlâktır, arkadaşların en iyisi akıldır, edeb ve terbiye, en iyi mirastır ve kendini beğenmekten daha büyük gerilik ve cahillik olamaz.
Hz. Ali (r.a.)


İnsanlarla iyi geçin, güzel ahlâk ile muhatap ol.
Hz. Muhammed (sav.)


İktisat geçimin, güzel ahlâk da dinin yarısıdır.
Hz. Muhammed (sav.)


Kıyamet günü, bana en sevgili ve en yakın olanınız, ahlâkı en güzel olanınızdır.
Hz. Muhammed (sav.)


Ahlâk güzelliği, beden güzelliğinden daha hayırlı ve daha devamlıdır.
Hz. Ömer (r.a.)


Kişinin büyüklüğü takvası ile, üstünlüğü dindarlığı ile ve şahsiyeti de güzel ahlâkıyladır.
Hz. Ömer (r.a.)


Güzel ahlâk, en güzel bir dosttur.
Hz. Ömer (r.a.)


Ahlâk, tam olarak bize nasıl mutlu olacağımızı gösteren bir doktrin değildir; fakat o bize kendimizin mutluluğa, nasıl layık olabileceğimizi öğretir.
Immanuel Kant


Ahlâkı kötü insanlarla, sohbet etme ki günah işlemeye meyletmeyesin.
İmam-ı Azam


Ahlâk; insan nefsinde yerleşen öyle bir melekedir ki fiiller, hiçbir fikri zorlama olmaksızın, düşünüp taşınmadan bu meleke sayesinde kolaylık ve rahatlıkla ortaya çıkar.
İmam-ı Gazali


Ahlâklı insan basit ve dürüsttür, kişisel gururu yoktur.
Lao Tzu


Sakın ahlâk kurallarını çiğnemeyin; çünkü öcünü çabuk alır.
Lev Tolstoy


Başkalarının terbiyesizliğine karşı en emin silah, bir insanın kendi terbiyesidir.
Lord Chesterfield


Yüz kızartıcı şeyler, halkın genelince tasvip edildiğinde, artık yüz kızartıcı olmazlar.
M. T. Cicero


Memleketler parasızlıktan değil, ahlaksızlıktan çökerler.
M. T. Cicero


Ahlâk konusunda en önemli dersler, kitaplardan değil yaşanan deneyimlerden alınır.
Mark Twain


Bir ülkenin geleceği ve ilerlemesi sağlam kalelerle, güzel binalara ve milli gelirine değil, o insanların ahlâki değerlerine bağlıdır.
Martin Luther King


Bütün cihanı araştırdım, güzel ahlâktan daha üstün bir liyakat bulamadım.
Mevlana


Ahlâk olmayan yerde, kanun bir şey yapamaz.
Napoleon Bonaparte


Terbiye sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez. Terbiyeyi kaybetmemeye bakmalı.
Nicolas Boileau


Biliyor musunuz, benim eserlerime Avrupalılar neden ahlâksız diyorlar; çünkü onların ahlâkını, olduğu gibi ortaya koyuyorum.
Oscar Wilde


İnsanlık, dini doktrinden tamamen müstakil bir ahlâk sistemi, kurmaya muvaffak olamadı.
Socrates


Kültürlü insanların ahlâk çıkmazlarında yardımcı olmak, kültürsüzlere yardımcı olmaktan daha güçtür.
Wolfgang Van Goethe


Ahlâkın ana temeli iyi niyettir ki o da tabiatı gereği, yalnızca doğruya yönelik olabilir.
Wolfgang Van Goethe