Eğer bile bile gücünüzün yettiğinden daha azını olmayı planlıyorsanız; sizi uyarırım hayatınızın geri kalan kısmında mutsuz olacaksınız, kendi yeteneklerinizden ve olanaklarınızdan kaçıyor olacaksınız.
Abraham Maslow

Stratejide çıkmaza giren bir harekatı, hiçbir taktik başarı ve zafere ulaştıramaz.
Carl von Clausewitz

Yolları ayrı olanlar, birlikte plan yapamazlar.
Confucius

Yalnız bugün için bir program olacak, her saat ne yapacağımı yazacağım, belki tamamiyle tatbik edemeyeceksem bile yine program yapacağım, iki afetten beni kurtarır; acele ve kararsızlık.
Dale Carnegie

Düşünce ve planlamayı gerektiren bir iş yaparken, üzülmek pek mümkün değildir.
Dale Carnegie

Planlar, anlayışlı insanların düşleridir.
Fuchtersleben

Her başarılı insanın bir planı, her başarısız insanın bir mazereti vardır.
Henry Clausen

Kişi planlamada iyi ise karmaşa yoktur, sadece sadelik vardır, böylece gerilim ve stresten uzakta bulunur.
Lao Tzu

Şans, iyi bir plandan arta kalandır.
Larry King

Planlama başka şey, eylem başka şey.
Murgatroyol

Harekete geçerken ilkel, plan yaparken stratejik olun.
Rene Cha

Plansız çalışan bir kimse, ülke ülke dolaşıp hazine arayan bir insana benzer.
Rene Descartes

Başarı için plan yapmıyorsanız, o zaman hükmen başarısızlığı planlıyorsunuz demektir.
Roz Townsend

Anahtar programınızdaki işleri önceliklerine göre sıralamak değil; öncelikli işleri programlamaktır.
Stephen R. Covey

Hayatımda kuvvetli çalışma, dikkatli muhakeme, inançlı plan ve uzun mesai semeresi olmayan, hiçbir şeyi kazanamadım.
Thedore Roosevelt

tyi düşünülmüş bir plan, gerçekleştirildiği zaman, bu amaca ulaşmak için gerekli araçların hoş olmayan yanlarını hep unutturur.
Wolfgang Van Goethe

Her bakış bir gözlem, her gözlem bir düşünce, her düşünce bir bağlantı ve ilişki doğurur, öyle ki her dikkatli bakışımızda, bir teori kurduğumuzu söyleyebiliriz.
Wolfgang Van Goethe