Bey arı olmadan, petek oğul tutmaz.
Ahmet Kutsi Tecer

Kurtlar bir atı öldürmek için birleşince, atın ölüsü bile, en güzel parça için kurtların birbirini yemesine yol açar.
Bernard Shaw

At, sahibine göre kişner.
Cervantes

İi bir at, gücü dolayısıyla değil, huyu dolayısıyla övülür.
Confucius

Bağı süsleyen bülbüldür; fakat incirini kargalar yer.
Genceli Nizami

Arının evini yıkan, balın tatlılığıdır.
Genceli Nizami

Hiçbir hayvan, kendi türüne işkence yapmaz.
H. Veldet Velidedeoğlu

Kedi, sevgilisinde muhakkak tırmık izi bırakır.
Henry de Montherland

Koyunun bulunduğu yerde, kurt eksik olmaz.
Honore de Balzac

Kurtların içinde, ceylan masumiyetiyle ömür sürülmez.
Hüseyin Rahmi Gürpınar

Kedi evden dışarı çıkınca, fareler oyuna başlarlar.
John Florian

Ağzında bal olan arının, kuyruğunda iğnesi vardır.
John Lly

Kuş, insafsız ellerin yıkacağından korksa da yine yuvasını kurar.
Kalman Mikszath

Biz, hem kurtların doymasını, hem de koyunların sağ kalmasını istiyoruz.
Lev Tolstoy

Kargalar ötmeye başlayınca, bülbüller susar.
Mevlana

Balığa, denizden başkası azabdır.
Mevlana

Hangi kabadayı fare, kedinin boynuna çıngırak takabilir.
Mihayloviç Dostoyevski

Aslanın kral olmak için tayin edilmeye ve merasime ihtiyacı yoktur, kahramanca hareketleri onu bu mevkie getirir, tabiat onu kral ilan eder.
Pancatantra

Koyunlar çoban için değildir, çoban koyunlar içindir.
Sadi Şirazi

Kurtlar birbirine düştüğü zaman, aralarında koyun rahat eder.
Sadi Şirazi

Kuş uçtuktan sonra, kafesin kapısını kapamak ne işe yarar.
Theodor Fontane

Havlamasını bilmeyen köpek, sürüye kurt getirir.
Türk Atasözü

Atlar her zaman uysal olsalardı, ağızlarına gem vurmak kimsenin aklına gelmezdi.
Voltaire

Tazılar, kendileri için koşar; ama avı efendileri için yakalarlar.
William Shakespeare

Her su bulunan yerde kurbağa olmaz; ama kurbağa sesinin geldiği her yerde su vardır.
Wolfgang Van Goethe