îktisat bilmenin yararı, ekonomik güçlüklere geçerli çözümler bulmak değil, iktisatçılar tarafından aldatılmayı önlemektir.
A. John Robinson


Bir ulus, ne kadar derin iktisadi bir bunalım içinde ise ziynet ve süs eşyası ile o kadar savurgandır.
Adolf Loon


Lüks, zengini yıkar ve fakirlerin sefaletini bir kat daha arttırır.
Denis Diderot


Yalnızca ekonomist olan bir ekonomist, şayet pozitif bir tehlike değilse, bilim için büyük bir problem olacaktır.
F. August Von Hayek


Ekonomik lüzumu hasıl olunca, küçük paralar tedarik etmek için uğraşmaktansa, azar azar tasarruf etmek iyidir.
Francis Bacon


Nüfus miktarı da yalnız rakamla sayılmamalı; çünkü az kazanıp çok sarf eden az nüfus, azla geçinip çok biriktiren fazla nüfustan daha çabuk devleti yıpratır.
Francis Bacon


İktisat az malı çoğaltır, israf ise çok malı azaltır.
Hz. Ali (r.a.)


İktisada riayet eden kimse, fakir olmaz.
Hz. Muhammed (sav.)


Bir milletin parasını kontrol eden, o milleti de kontrol eder.
J. E. Garfield


Enflasyon, taşınmanıza gerek kalmadan, daha pahalı bir muhitte oturmanızı sağlar.
J. Paul Getty


Eğer girişim ilerliyorsa, bolluk ekonomi ile birlikte artar; ama girişim yoksa bolluk ekonomi ile birlikte çürür.
John Maynard Keynes


Masraflar, gelire uygun olarak artar.
John Murphy


Tüm ekonomik çabalar, yıkımı önlemeye değil, tam tersi hızlandırmaya yönelik görünüyor.
Kenneth E. F. Watt


Tasarruf, bir kimseye serbestiyet kazandırır, tevazu, bir kimseyi kabiliyetli yapabilir.
Lao Tzu


Hiçbir medeni devlet yoktur ki ordu ve donanmasından evvel, iktisadını düşünmüş olmasın.
Mustafa Kemal Atatürk