Tekerrür eden şey aslında tarih değil, işlenen hatalardır.
II. Abdülhamid


Hata yapmaktan korkan insan, hiçbir şey yapamaz.
Abraham Lincoln


Hata işlemenin şaşılacak bir tarafı yoktur; hata, her türlü bilginin, ilk şeklinden başka bir şey değildir.
Alain


İnsanın basit bir misale dayanarak, farz edilenle ispat edilen şeyi ayırt etmesini bilmesi, herhangi bir tecrübeyi yürütmesi, hatanın nereden ileri geldiğini ve hatadan nasıl kaçılabileceğini fark etmesi kafidir.
Alain


Bir hatayı iki defa tekrar etmeyen, en mükemmel insandır.
Albert Einstein


Hata yapmayan insan yoktur, kişinin insanlıktaki derecesi, hatalarını kabul edip düzeltmek için gösterdiği gayret ve titizlikle ölçülmelidir.
Albert Einstein


Hiç hata yapmamış adam, yeni bir şey denememiştir.
Albert Einstein


Hatayı açıkça görmek insanı harekete geçirir,insan ancak düştüğünü farkederse ayağa kalkar.
Alexis Carrel


Hata yaparak geçmiş bir yaşam, hiçbir şey yapmadan geçmiş bir yaşamdan sadece daha şerefli değil, aynı zamanda daha yararlıdır.
Bernard Shaw


Hataları saklamak, düzeltmekten daha çok acı verir.
Benjamin Franklin


Kötülük yapmamış kişi iyilik yapamaz, hata yapmamış kişi hiçbir şey yapamaz.
Bernard Shaw


Hatalarla dolu bir hayat, bomboş geçirilmiş bir hayattan çok daha faydalı ve onurludur
Bernard Shaw


Hatanın en büyüğü, hatalı olduğunu bilip de onu düzeltmenin çaresine başvurnamaktır.
Confucius


Hata yapmak bir şey değildir, hata yaptığını unutmak kötüdür.
Confucius


Hayatta yapabileceğini en büyük hata, sürekli bir hata daha yapacağınız korkusudur.
Elbert Hubberd


Başkalarının hayatından ders alın, insan bütün hataları kendi yapacak kadar uzun yaşamıyor.
Elenor Roosevelt


Yaşam yalnızca hatalardan oluşur, ölüm bilgidir.
Friedrich Schiller


Eskiden yaptıkları hataları hatırlamayanlar, aynı hataları tekrarlamaya mahkumdur.
George Santayana


Bazı hataları erken yapmanın, hayatınıza çok büyük yararları olacaktır.
Henry Huxley


Hatalarınızdan ders çıkarmak akıllıca bir şeydir, başkalarının hatalarından ders çıkarmak daha akıllıca bir şeydir.
Hillel Segal


Hiç kimsenin hatasını yüzüne vurmayınız, o hatayı işleyene hatasını başka birini misal göstererek anlatınız.
Hz. Ali (r.a.)


Başkalarının yaptığı hatalardan dolayı öfkelenirsek, onları değil kendimizi cezalandırmış oluruz.
Immanuel Kant


Hata yaptığından şüphe eden kişi, daima doğru yoldadır.
İspanyol Atasözü


Hatalar, ekseriya en iyi öğretmendir.
James Anthony Froude


Hayatta yapılacak o kadar çok hata vardır ki aynı hatayı yapmakta, ısrar etmenin anlamı yoktur.
J. Paul Sartre


Şayet bir hatanın açıklığı, o hataya düşen kişinin akıl ve fazileti ile ölçülürse, daha göze batıcıdır. İnsan, bir hatayı kabul etmekten asla çekinmemelidir, bununla geliştiğini ve dünden daha akıllı olduğunu gösterir.
Jonathan Swift


Hayatımızda işlediğimiz hataların çoğu, düşünmemiz getrken yerde hissetmekten, hissetmemiz gereken yerde düşünmekten ileri gelmektedir.
John Colbins


Hatalar saman çöpleri gibi suyun yüzünde giderler, insan hemen görebilir.
John Dryden


Şayet bir hatanın açıklığı, o hataya düşen kişinin akıl ve faziletiyle ölçülürse, daha göze batıcıdır.
John Stuart Mill


Ufak bir hatanın cezasını, kıyamete kadar çekersin.
Lev Tolstoy


Hiç hata yapmayan insan, genelde hiçbir şey yapamayan insandır.
Lord Tennyson


Başarı merdivenlerini, hata üstüne hata yaparak tırmandım.
Mae West


İnsan, ancak kendi hatasını büyüten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da, haklı bir fikir yürütmeye gücü yetebilir.
Mahatma Gandhi


Sırf kendi aklına dayanan, hatalardan kurtulamaz.
Mansur bin Ammar


Herkes hata yapabilir, fakat ahmaklar hatalarına bağlı kalırlar.
M. T. Cicero


Hatalar, yaşamın bir parçası, önemli olan onlara nasıl cevap vereceğimizdir.
N. Giovanni


İlk hata saflığın, fakat sonrakiler suçun ürünleridir.
Oliver Goldsmith


Ders alınmazsa, her hata bir sonraki hatanın virüsü olur.
Sadi Şirazi


Hatalar, dolu bir hayat için ödediğimiz bedeldir.
Sophia Loren


Genellikle hatalarımızın hesabını tutmak, başarılarımızla övünmekten daha karlıdır.
Thomas Cariyle


İnsan, gençlik hatalarını yaşlılığına kadar götürmemeli, yaşlılığın da kendine özgü hataları vardır.
Wolfgang Van Goethe