Eğitim, ferdin yaşama sanatını idrak edebilmesi için, rehber olmalıdır.
A. North Whitehead

Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının göreceği eğitime bağlıdır.
Albert Einstein

Eğitim sisteminin belli bir düzene göre işlemesine karşılık, yaşam okulu düzensiz ve karışıktır.
Albert Einstein

Her insanın iki eğitimi vardır: Biri başkalarından aldığı, öteki ve daha önemlisi ise kendi kendine verdiğidir.
Albert Schweitzer

Napoleon Bonaparte ve Lincoln, doğdukları günden itibaren /engin, şımarık aile çocukları gibi büyüyüp onlar gibi terbiye alsalardı bugün anladığımız ve tanıdığımız insanlar olamazlardı ve dünya onları tanımazdı.
Alexis Carrel

Eğitimin kökleri acı, meyveleri tatlıdır.
Aristoteles

Eğitim, refah anında bir süs, felaket sırasında bir sığınaktır.
Aristoteles

Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.
Bernard Shaw

Eğitim görmüş bir kimsede, ilk göze çarpan şey kafasının metodlu çalışmasıdır.
Calvin Coleridge

İnsan eğitimle doğmaz; ama eğitimle yaşar,
Cervantes

Eğitim, ekmek ve sudan sonra, halkın en zorunlu lhuyaı>ıı|if..
Dante Alighieri

Terbiyenin gayesi, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir.
Eflatun

Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.
Erich Fromm

Öğretim sınıfta biter; fakat eğitim ancak hayatla beraber sona erer.
F. W. Robertson

Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.
François de La Rochefaucauld

Eğitimin amacı, doğuştan insanda var olan cevheri işlemek, özü geliştirmektir.
Galiani

Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.
Galileo Galilei

İnsanlara nereye gideceklerini söyleyip oraya nasıl gideceklerine kendilerinin karar vermesini sağlarsanız, alınacak sonuçlara hayran kalırsınız.
General George Patton

Eğitim, yoksullar için bir sermaye, zenginler için de bir faizdir.
Heinrich Mann

Eğitim olgusunun enşaşılacak yanı, yararsız bilgilerden oluşturduğu bilgisizlik dağının yüksekliğidir.
Henry Adams

Eğitimin asıl büyük amacı, bilgilenmek değil, eyleme geçmektir.
Herbert Spencer

Eğitim ana dizinden başlar; her söylenilen kelime çocuğun kişiliğine konan bir tuğladır.
Hosea Bacon

İnsan, eğitilmesi zorunlu olan tek yaratıktır.
Immanuel Kant

İnsan kuvvetsiz, mukavemetsiz ve istinatsız doğar; onu kuvvetli, mukavemetli bir insan yapacak olan terbiyedir.
Jean J. Rousseau

Eğitimden geçmeyen hayal gücüne sahip olanların, kanatları vardır; ama ayakları yoktur.
Joseph Joubert

Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.
Ağaç dik, on yıl sonrasıysa tasarladığın,
Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman...
Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın,
Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın,
Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.
Birisine bir balık versen, doyar bir defa;
Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca...
Kuan Tzu

Terbiye piyano eğitimine benzer, genç yaşta alışılmasa asla öğretilemez.
La Gou

Eğitim, bir insanın diktatör olmasına değil, önder olmasına yarar.
Lord Braugham

Ekmekten sonra eğitim, bir milletin en büyük ihtiyacıdır
Lord Byron

Eğitim, okulun eseri değil, insanın kendinde mevcut faziletlerinin eseridir.
Louis Bromfield

Eğitim; kafayı geliştirmek demektir, belleği doldurmak değil.
Mark Twain

Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir.
Mark Twain

Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe mekanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar Vermesi ancak irfan ordusuna bağlıdır.
Mustafa Kemal Atatürk

Yeteri derecede eğitime sahip olmalısın ki çevrendeki insanları gereğinden büyük görmeyesin; fakat bilgeliği sağlayacak kadar da eğitimin olmalı ki onları küçük görmeyesin.
M. L. Boren

Bir şeyi bilmek nasıl beceriyse, onu öğretebilmek de beceridir.
M. T. Cicero

Eğitimin insanı bozmaması yetmez, daha iyiden yana değiştirmesi gerekir.
Montaigne

Eğitim sınırlarından dışarıya çıkan, bir daha içeri giremez
Nicolas Boileau

İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, işleriniz kötü gidiyorsa dört katına...
Peter Senge

Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.
Ralph Waldo Emerson

Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.
Samuel Smiles

İnsanlar birey halinde eğitilmelidir; çünkü ancak bireylerin tek başlarına yükselmesiyle, toplumların yeterli bir şekilde yükselmesi mümkün olabilir.
Samuel Smiles

Dünya bundan böyle yek vücut, tek cemaat değil, bu cemaati gerçekleştirmek için sadece tekniklerin ve bilgilerin aktarılmasından ibaret kalmayan, aynı zamanda hareketin anlam ve gayelerini de araştırmaya çağıran, bir eğitim sistemine muhtacız. Bunun için ise dünyanın bütün bilgeliklerini, seferber etmek zorundayız.
Sarvepalli Radhakrisnan

Bilginin gücüne inanıyorum, kültürün gücüne inanıyorum; ama eğitimin gücüne, daha çok inanıyorum.
Seyyid Kutub

Kime eğitimli diyeceğim; ben, öncelikle koşullar tarafından yönetilmek yerine onlara egemen olan, her fırsatı yiğitçe karşılayan ve zekice hareket eden, tüm iş ve ilişkilerinde onurlu olan, huysuz kişilere ve olumsuzluklara iyi yaklaşan, ayrıca zevklerini kontrol altında tutan ve talihsizliklere boyun eğmeyen, başarıyla şımarmayan insanlara eğitimli derim.
Socrates

Kızlarını okutmayan millet, oğullarını öksüzlüğe uğratmış demektir, hüsranına ağlasın.
Tevfik Fikret

Bir mermer parçası için heykeltraş ne ise, ruh için de eğitim odur.
Thomas Edison

Ralph Waldo Emerson, kendi yurttaşlarına dünyanın en iyi öğretmenlerini yetiştirmelerini öğütlemiştir.
Van Wyek Brooks

Eğitim, kabiliyetleri olgunlaştım; ama vücuda getiremez.
Voltaire

İnsan için en güzel terbiye, insanın kendi kendine verdiği terbiyedir.
Walter Scott

Eğitim, çocuğu önce dünyada, sonra da özel çevrelerde varlığını sürdüreceği şartlara, hazırlamak demektir.
Wolfgang Van Goethe

Eğitim, insanın güç sandığı ya da gerçekten kolay alt edilebilen engelleri, nasıl aşacağını öğretme sanatından başka bir şey değildir.
Wolfgang Van Goethe

Bir erkek terbiye edildiği vakit, bir tek fert, bir kadın terbiye edildiği vakit ise bütün bir aile terbiye edilmiş olur.
Wolfgang Van Goethe

Eğitimden yoksun olan insanlar, ölünceye kadar şahsiyetsiz kalmaya mahkumdurlar.
Ziya Gökalp