Hata, acelenin hayırsız çocuğudur.
Ahmet Rıfat

Acele etme ve küçük kazançlar peşinde koşma, acele ettiğinde yapılan işler eksik olacaktır, küçük kazançların peşinde koştuğunda ise büyük kazançların olmayacaktır.
Confucius

İşlerde yavaşlık övülür, ancak hayır işindedir ki çabukluk lâzımdır.
Hz. Ali (r.a.)

Hayra niyet edince, acele et ki nefsin seni yenip de niyetinden caydırmasın.
Hz. Ali (r.a.)

Hayır işlerinde acele edin; çünkü arkanızdan hızla gelen eceliniz var.
Hz. Ebubekir (r.a.)

Yaşamını yönetirken duygusal ve aceleci hareketler, erken başarısızlıkla sonuçlanır.
Lao Tzu

Yöneticiler, işlerde acele etmemelidir, bir şey işittikleri veya bir şeyden şüphelendikleri zaman, hakikatini anlayıncaya, yalanı doğrudan ayırıncaya kadar bu hususta yavaşlık göstermeleri gerekir; çünkü acelecilik kudretlilerin işi değil, zayıfların işidir.
Nizamülmülk

Acele, bir ağaçtır ki meyvesi nedamettir.
Türk Atasözü

Bütün yanlışlıkların başı aceleciliktir, bütün iyi işler, daima ağır ağır yapılan işlerdir.
Yusuf Has Hacib