Mide hastalığın evi, perhiz tedavinin başıdır.
Arap Atasözü


En düzgün işleyen saat, midedir.
Fransız Atasözü


Miden iyi ayakların sağlamsa, kralların hazineleri seni daha fazla mutlu edemez.
Horatius


Mide dolunca fikir uyur, hikmet ölür ve azalar durur.
Lokman Hekim


Mide evrenin merkezidir, beyinden çok o düşünüyor ve bizi idare ediyor.
Peyami Safa


Başkaldırma kafaya yakındır, ayaklanma ise mideye...
Victor Hugo


İhtiraslarımızdan herbirinin, hatta aşkın bile bir midesi vardır, bunu çok doldurmamalıyız.
Victor Hugo