Doğru anahtarla her şeyi, yanlış anahtarla hiçbir şeyi söyleyemezsiniz, işin tek inceliği anahtarı oluşturmaktır.
Bernard Shaw


Tahsil sahibi bir adamda derhal göze çarpan ve tahsil sahibi insanlar arasında, onun yüksek kafalı bir insan olduğunu belirten ilk vasıf nedir, şüphe yok ki insan kafasının bir metod dairesinde çalıştığıdır.
Calvin Coleridge


Başarılı olmak isteyen kimsede metodoloji yeteneği olmalıdır; çünkü hiçbir nehir yukarı akmaz, hiçbir iş, başında bulunan adamın seviyesinden yukarı çıkamaz.
Ella Wheeler Wilcox


Metodlu düşünmeyi alışkanlık haline getirmedikçe, öğretimin hiçbir değeri yoktur.
Ernest Dimnet


Metodu olan topal, metodsuz koşandan daha çabuk ilerler.
Francis Bacon


Bir insan, kilitli olmayan; ama içeriye doğru açılan bir kapıyı boyuna itiyor; ama çekmek aklına gelmiyorsa odada hapistir.
Ludwig Wittgenstein


Metodsuz olarak bir hakikate varmaktansa, varmamak daha iyidir. Metodsuz kimse, yolunu kaybeden kaptandır, ayağının altındaki hazineyi görmeden diyar diyar dolaşıp hazine arar.
Rene Descartes


Metodun faydası çok büyüktür ve onsuz bilimleri tatbike koyulmak, faydalı olmaktan ziyade zararlıdır.
Rene Descartes


Tarihte başarılı asilerin, suçlayarak devirdikleri güçlerin metodlarını benimsemelerinden daha açık bir şey görülmez.
Will Durant