Davranışlarında ölçülü olanlar, pek az hata yaparlar.
Confucius

Ölçü kaçınca, en tatlı şeyler en tatsız olur.
Demokritos

Düzen ve orantı, ölçü ve incelik, öngörü ve sebat, her zaman bu büyük yasalara dönmek gerekir.
Frederic Amiel

İfrata varmayıp, itidal dairesini geçmemek kadar güzel bir şey yoktur.
John Locke

Gerçekten hiç kimse kendi muhkeme ölçüsünün, yalnız kendisinin beğendiği bir şey olduğunu teslim etmiyor.
John Stuart Mill

Harcadıkları zaman ne israf ederler ne de cimrilik ederler, harcamaları bu ikisinin arasında dengeli olur.
Kur'an-ı Kerim

Doğru ve temiz işler hep ölçülü vc ağırbaşlıdır, ölçü olmayan yerde kavga, gürültü ve haksızık vardır.
Montaigne

İnsan, her şeyin ölçüsüdür.
Pythagoras

Sizi sevmelerini istiyorsanız, siz de ölçüyü seviniz.
Ralph Waldo Emerson

Ciddiliğin fazlası nefret doğurur, merhametin fazlası da otoriteyi azaltır.
Sadi Şirazi

Her şeyin ortası iyi, çoğu zararlıdır.
T. Maccius Plautus

Altını ölçmek için bir mihenk taşı vardır, insanları ölçen mihenk taşı da altındır.
Thomas Fuller

Pek eğilme basarlar, pek yükselme asarlar.
Türk Atasözü

Yumuşak olma ezilirsin, sert olma kırılırsın.
Victor Hugo

Hiçbir şey insan için, ölçüsüz tenkit veya aşırı övgü kadar zararlı olamaz.
Wolfgang Van Goethe