Kelime, anlam ve sestir.
Ahmet Hamdi Tanpınar

Sözcükler, yaşamımızda karşılaşabileceğimiz tüm durum ve olayları yönlendirebilmemizin, en belli başlı araçlarıdır. Sözlerimize ne kadar egemen olabilirsek, yaşamımızı da isteklerimize o kadar uydurabiliriz.
Bergen Evans

Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsınız.
Confucius

Tek bir kelime bize, karşımızdakinin akıllı mı aptal mı olduğunu gösterir.
Confucius

Kelimeler, fikirleri asmaya yarayan çengellerdir.
Henry Ward Beecher

Bir kelimenin, insanın hayatını değiştirdiği çok görülmüştür.
Honore de Balzac

Kelime, insan belleğini geliştiren düşüncelerdir.
Jean Cuiton

Kelimeler cama benzer, göstermeğe yardım etmedikleri vakit, görüşe engel olurlar.
Joseph Joubert

Kelime bilginizin sınırını saptar, kelime bilginiz arttıkça zekanız da artacaktır.
N. Levis

Kelimeler, eylemlerden daha uzun bir ömre sahiptirler.
Pindarus

Kelimeler, insanların kullandığı en kuvvetli haplardır.
Rudyard Kipling

Akıllıya, tek kelime yeter bile.
Teren Tius

Kelimelerin, kölesi olma.
Thomas Cariyle

Düşüncelerini tam ve yerinde kelimelerle belirtmeyen insan, yanlış tartılarla tam iş görmeye çalışan satıcıya benzer.
Wolfgang Van Goethe